Aanvulling

In de column Advocatuur heeft een groot probleem, met zichzelf (30 juni, Opinie & Debat, pagina 9) wordt met de van oplichting verdachte ‘Kuijpers’ gedoeld op de inmiddels voormalige advocaat H.F.C. Kuijpers (Eric) van KDK advocaten uit Leiden, en niet op een van de naar schatting tien andere advocaten die toevallig ook Kuijpers heten en elders in het land actief zijn.