Pas op een comeback van ACTA, politici

ACTA is van tafel: goed nieuws voor de democratie en internet. Maar nu moeten politici wel doorpakken.

Woensdag 4 juli stemde het Europarlement met een grote meerderheid tegen het omstreden handelsverdrag ACTA. Dat is meer dan vier jaar nadat de geheime onderhandelingen over ACTA zijn begonnen. Het verdrag is daarmee na een lange strijd van Europese burgerrechtenorganisaties en burgers eindelijk van tafel.

Een grote overwinning voor internetvrijheid én voor de democratie in Europa. Maar voor politici ook alle reden om door te pakken en het achterhaalde auteursrechtenstelsel te moderniseren. Want er zijn fundamentele oplossingen nodig om een comeback van ACTA te voorkomen.

ACTA, bedoeld als internationaal verdrag tegen de namaak van producten, is vanaf het prille begin al omstreden. In eerste instantie omdat het verdrag door enkele grote westerse industrielanden achter gesloten deuren is bepaald. Hierdoor bleven de intentie en de reikwijdte van de voorgestelde regels vaag. Maar deze regels hadden mogelijk grote gevolgen voor de grondrechten van onschuldige internetters. Bits of Freedom en andere Europese burgerrechtenorganisaties hebben zich daarom de afgelopen vier jaar stevig ingezet om ACTA van tafel te krijgen, gesteund door honderdduizenden burgers. Zij hebben met massale straatprotesten in Europese steden en een bijna continue stroom e-mails en telefoontjes aan Europarlementariërs de fundamentele bezwaren tegen ACTA definitief in Brussel op de kaart gezet.

Het Europarlement heeft deze bezwaren onderkend, ondanks alle procedurele trucs van de Commissie en de intensieve lobby van de industrie. Het komt vrijwel nooit voor dat een voorstel met zo’n grote meerderheid door het Europarlement wordt weggestemd. Dat ACTA nu van tafel is, betekent echter niet dat de problemen die ten grondslag liggen aan het ontstaan van het verdrag zijn opgelost. Sterker nog: de Europese Commissie heeft al aangekondigd het verdrag – al dan niet in aangepaste vorm – over een tijdje gewoon weer opnieuw op de agenda te zetten.

Het wordt daarom tijd dat de onderliggende problemen worden aangepakt. Die problemen liggen vooral in een achterhaald auteursrechtenstelsel dat niet is toegespitst op het internet. De overwinning op ACTA moet voor politici dan ook een aanleiding zijn om échte oplossingen te vinden voor de modernisering van het auteursrecht.

Nederland heeft hierin al een belangrijke eerste stap gezet: de Tweede Kamer riep onlangs niet alleen op tot verwerping van ACTA, maar ook om tegen nieuwe vergelijkbare verdragen te stemmen en het auteursrechtbeleid toe te spitsen op de economische groeimogelijkheden van internet. Daarmee liep Nederland voorop in Europa. Nu kan het weer vooroplopen in het vinden van goed onderbouwde en duurzame alternatieven, waarmee fans zoveel mogelijk toegang tot cultuur krijgen en artiesten een eerlijke vergoeding verdienen.

Bits of Freedom gaat er dan ook vanuit dat modernisering van het auteursrecht een prominente plek krijgt in de huidige verkiezingsprogramma’s en het daarop volgende regeerakkoord. We roepen daarnaast op tot een discussie op Europees niveau. Alleen zo kan worden voorkomen dat de Europese Commissie ACTA nieuw leven inblaast en dat we weer vier jaar verliezen.

    • Simone Halink
    • Tim Toornvliet