Kind moet bij scheiding een woordvoerder krijgen

Dat bepleit de Kinderombudsman.

Rotterdam. Kinderen die zijn betrokken bij ‘vechtscheidingen’ of uit huis zijn geplaatst, moeten veel vaker een eigen belangenbehartiger krijgen. Dat bepleit de Kinderombudsman. Rechters kunnen zo’n belangenbehartiger, bijzondere curator genoemd, nu al benoemen, maar doen dat nauwelijks. Volgens onderzoek van de Kinderombudsman zijn er jaarlijks ten minste 150.000 rechtszaken rond kinderen waarin de rechter de mening van kinderen zou moeten meewegen. „Ingrijpende beslissingen worden te vaak over hun hoofd heen genomen”, zegt Kinderombudsman Marc Dullaert. Als een rechter een kind op de zitting hoort, is dat een zeer beladen situatie. „Het is beter als een kind in huiselijke omgeving aan een bijzondere curator vertelt wat het echt wil. Die kan dat overbrengen aan de rechter.”

Volgens het Verdrag inzake de Rechten van het Kind hebben kinderen het recht te worden gehoord. Als zij een eigen belangenbehartiger nodig hebben, bijvoorbeeld omdat er strijd is over de vraag bij wie ze moeten wonen, kunnen ze een brief schrijven aan de rechter. Die kan een bijzondere curator benoemen, meestal een advocaat, pedagoog of psycholoog. Deze mogelijkheid is bij kinderen en ouders niet tot nauwelijks bekend, aldus het onderzoek.

Volgens de Kinderombudsman is er geen alternatief voor de bijzondere curator, hoeveel instanties er ook al bij een gezin zijn betrokken. nrc