Kamerleden van wie NRC een jaar geleden zei: let op deze mensen

Hanke Bruins Slot (34)

Woordvoerder zorg en justitie, CDA

„Zij zou wegbereider kunnen zijn voor een nieuwe generatie, al opereert ook zij op de achtergrond.” (NRC, september 2011)

Hoe pakte het uit? Die nieuwe CDA-generatie is opgestaan en maakt – hoeveel zetels het CDA bij de verkiezingen ook gaat halen – straks haar opwachting in de Kamer. Geen enkele partij heeft zoveel nieuwkomers op de lijst als het CDA.

Maar Bruins Slot heeft daar weinig mee te maken. Ze was nauwelijks zichtbaar en andere jonge CDA’ers (neem Mona Keijzer) zijn nu al bekender. Toch zou haar persoonlijke verhaal de daadkracht en de diversiteit die het CDA wil uitstralen, kunnen illustreren: Bruins Slot diende in Afghanistan bij een tankdivisie en haar vriendin is bijna rechter.

Partijgenoten roemen Bruins Slots dossierkennis – ze werd beloond met een hoge plek op de lijst – maar zouden graag wat meer passie voor het vak en wat meer brille zien.