Italië wil in drie jaar 25 miljard euro bezuinigen

Het Italiaanse kabinet wil de komende drie jaar 25 miljard euro bezuinigen. Daarbij ligt sterk de nadruk op het efficiënter maken van de overheid.

Dit is de uitkomst van het kabinetsberaad gisteren, dat meer dan zeven uur duurde. Op zijn persconferentie, ruim na middernacht, prees premier Mario Monti „het verantwoordelijkheidsgevoel” van zijn ministers. Er woedt al weken een felle strijd over de vraag wie hoeveel moet inleveren. Maar Italië heeft weinig keus. De rente op Italiaanse staatsobligaties liep weer op, tot net onder de 6 procent vanmorgen.

Monti wees erop dat dit, na de bezuinigingsoperatie eind vorig jaar, de tweede grote ingreep in de overheidsuitgaven is. De afgelopen maanden is systematisch gekeken waar de overheid kon bezuinigen – ook burgers konden daar suggesties voor aandragen.

Monti zei dat met deze bezuinigingen, dit jaar 4,5 miljard euro, de voor dit najaar geplande btw-verhoging met 2 procentpunt een half jaar kan worden uitgesteld. In 2013 wordt 10,5 miljard bezuinigd, het jaar daarna 11 miljard.

„De bezuinigingen zullen op geen enkele manier invloed hebben op de hoeveelheid diensten van de overheid voor de burgers, maar zijn erop gericht de kwaliteit en efficiëntie te verhogen”, schreef het kabinet in een toelichting van dertien pagina’s.

Zo worden alle huurcontracten herzien, moeten ziekenhuizen efficiënter inkopen, wordt het budget voor dienstauto’s gehalveerd en wordt het aantal provincies sterk teruggebracht, van de huidige 110 naar ongeveer vijftig. Het aantal ambtenaren moet met tien procent verminderen, vooral door vervroegde pensionering en het niet opvullen van vacatures. Het aantal leidinggevende ambtenaren moet met twintig procent dalen. De strijdkrachten moeten hun personeel met minimaal tien procent omlaag brengen.

De bezuinigingen zijn vervat in een decreet. Dat moet binnen twee maanden worden goedgekeurd door het parlement. Deze procedure beperkt sterk de mogelijkheden voor politieke partijen om het pakket op onderdelen te amenderen. Er is een hele reeks gedetailleerde maatregelen opgenomen die moet voorkomen dat ook lagere overheden voor hun contracten teveel betalen.