Geert is even de eerlijkste

De PVV werd al zo vaak doodverklaard. Maar nu komt de echte test, stelt Rob Goossens: zijn ze links of rechts?

Meer dan de helft van de punten in het PVV-programma is onhaalbaar, zo hoorden we dinsdag. Dat de partij gekke dingen belooft, mag nauwelijks verbazing wekken. Alle partijen hebben een speciale carnavalsafdeling in hun verkiezingsprogramma. Maar volgens de opgestapte PVV’ers Marcial Hernandez en Wim Kortenoeven zou niemand minder dan Geert Wilders dit ruiterlijk hebben toegegeven. Een pijnlijke onthulling. Toch is het ook goed nieuws voor Wilders. We kunnen nu echter niet meer zeggen dat hij oneerlijk is. Dinsdag was hij eventjes de eerlijkste politicus op het Binnenhof.

Ach ja, de PVV. Ze houden het verdorie lang uit voor een partij die al minstens honderd keer is afgeschreven. Kopvoddentaks, Koranverbod, knieschoten... De PVV was toch wel echt te ver gegaan. Er verschenen peilingen waaruit bleek dat de PVV-achterban niet meer op één lijn zat met de partij. Paniek! Hero Brinkman stapte eruit. Dodelijk! Telkens weer zou de PVV nu echt over haar top heen zijn. En telkens weer bleek er helemaal niets aan de hand.

Ik moest grinniken om de tweet van Hernandez waarin hij zijn vertrek en dat van zijn collega bekendmaakte. Hoe ironisch is het dat Geert Wilders gedumpt wordt via Twitter? De Wilders die Twitter gebruikt als persberichtencentrale, werd met friendly fire uit zijn eigen schuttersputje geslagen. Marcial Hernandez zal wel hebben gedacht: als je toch niet reageert op onze sms’jes dan maken we er wel een tweet van. Tijdens hun persconferentie kon Wilders toch nog glimlachen. Op zijn gloednieuwe verkiezingsposters dan. Die hingen er nog omdat Wilders in dezelfde ruimte zijn verkiezingsprogramma had gepresenteerd.

Is er dan helemaal niets aan de hand? Natuurlijk wel. Het vertrek van enkele fractieleden zat eraan te komen. Het rommelde al veel langer. Wilders wil de rotte appels uit zijn fractie hebben. De fracties in de Provinciale Staten functioneren lang niet allemaal. Die in de Eerste Kamer heeft hij niet meer nodig, omdat hij toch niet meer meeregeert.

Vandaag horen de Kamerleden of ze na de verkiezingen mogen terugkomen. Enkelen zullen worden vervangen door talenten uit andere geledingen van de partij. Het zijn echt niet alleen de slechtste Kamerleden die eruit gebonjourd worden. Eentje wel: Eric ‘brievenbusplasser’ Lucassen. Maar die vroeg er ook om. Het gaat mogelijk ook om Raymond de Roon, over wie NRC Weekend afgelopen zaterdag berichtte dat hij zijn medewerker een onverklaarbaar hoge loonsverhoging heeft gegeven. Onverklaarbaar tot op zekere hoogte, kan ik daaraan toevoegen. De Roon verliet namelijk zijn vrouw voor deze medewerker. U leest het goed: hij gaf de riante opslag aan zijn eigen vriendinnetje. U mag nu raden hoe leuk Geert Wilders dat vindt.

Echte problemen gaat Wilders niet krijgen in het stemhokje. Hij bestiert nog steeds de enige partij die duidelijk afstand neemt van Europa en van ‘massa-immigratie’. Zijn kiezer pikt veel, omdat hij zich tenminste serieus genomen voelt. Een onherstelbare kreukel is wel dat het vertrek van Kortenoeven en Hernandez een scheuring tussen links en rechts in de PVV laat zien. Sociaal-economisch is de partij even links als de SP, dat wisten we al. Wat nieuw is, is dat PVV’ers zich hier nu openlijk tegen keren. Meerdere fractieleden schaamden zich kapot toen ze een maand geleden in de Kamer voor het behoud van de rollator in het basispakket moesten stemmen. Achter de schermen uitten ze voorzichtig hun onvrede. Nu twee muiters er met de sloep vandoor zijn, zal Wilders zich serieus moeten afvragen hoe hij het lek aan de rechterkant van zijn schip gaat dichten. Eerlijk zijn over de koers – misschien wordt dat wel de moeilijkste opgave waar de PVV ooit voor heeft gestaan.

Rob Goossens (21) is parlementair verslaggever en commentator voor diverse media.

    • Rob Goossens