Deserteur uit hart regime Assad

Tot nog toe bleef het Syrische regime ondanks de opstand intact. Maar nu is de desertie gemeld van een vertrouweling van president Bashar al-Assad.

Voor het eerst is een vertrouweling van de Syrische president Bashar al-Assad gedeserteerd. Sinds de opstand tegen zijn bewind zestien maanden geleden begon zijn ongeveer vijftien generaals uitgeweken, maar geen van hen is afkomstig uit het hoogste echelon. Maar brigade-generaal Manaf Tlass, zoon van oud-minister van Defensie Mustafa Tlass, wiens desertie gisteren werd gemeld, behoort tot de naaste omgeving van de president.

Tlass’ vertrek werd gisteren gemeld door oppositiebronnen en later bevestigd door de pro-regime website Syriasteps, die een „hoge veiligheidsfunctionaris” aanhaalde. Uit Damascus werd gemeld dat zijn woning overhoop was gehaald door veiligheidsagenten. Het regime zweeg.

Manaf Tlass – zoals eerder zijn vader – was een van de zeldzame vertegenwoordigers van de sunnitische meerderheid in de kern van het regime, dat voortkomt uit de alawitische minderheid. In oppositiekringen werd gespeculeerd dat zijn desertie aanleiding kan zijn voor leden van de rijke sunnitische middenklasse in Damascus en Aleppo om hun steun voor het regime op te geven. Zij hebben de afgelopen jaren ruimschoots geprofiteerd van Assads economische liberalisering en zijn bang voor een slechtere toekomst onder een mogelijk fundamentalistisch bewind dat uit de opstand voortkomt.

Manaf Tlass commandeerde een brigade van de Republikeinse Garde, het elitekorps van Assads gevreesde broer Maher Assad, dat een van de bruutste wapens van het regime tegen de oppositie en de rebellen is. Militair gezien kan het bewind zijn vertrek redelijk gemakkelijk opvangen, maar in de propaganda vormt het een zware slag. De eerste barst is zichtbaar geworden. Bovendien is het sektarische karakter van het conflict versterkt nu het regime een belangrijk sunnitisch gezich verliest.

Tlass, een veertiger, was van jongs af aan bevriend met Bashar al-Assad. Zijn vader, die van 1972 tot 2004 minister van Defensie was, hielp Bashar zijn positie verstevigen nadat hij in 2000 als onervaren opvolger van Hafez al-Assad was aangetreden.

Ex-minister Tlass woont al maanden in Parijs, officieel om gezondheidsredenen. Ook een zuster en een broer bevinden zich daar, overigens zonder tot de Syrische oppositie te zijn toegetreden. Zegslieden van het Vrije Syrische Leger meldden eerder deze week dat veel van de tienduizenden Syrische militairen die zijn gedeserteerd, inclusief hoge officieren, niet de opstand komen versterken maar onderduiken.

Of Manaf Tlass wel tot de oppositie toetreedt is nog niet duidelijk. Volgens diverse bronnen was hij gisteren vanuit Turkije onderweg naar Parijs. In de Franse hoofdstad heeft vandaag een bijeenkomst van de Vrienden van Syrië plaats, met vijftig landen en verscheidene oppositiegroepen die praten over versterking van de druk op Assads bewind. Maar misschien komt hij gewoon bij zijn familie wonen.

    • Carolien Roelants