De tien geboden voor mensen met creatieve aanleg

Eén: U zult uw talent niet verspillen aan een ander, en al helemaal niet in dienstverband, in opdracht van een baas die minder kan dan u maar er meer aan verdient door een stropdas te dragen en u vergeet te noemen in gesprekken met zijn baas.

Twee: U zult een onderscheid maken tussen uzelf en uw werk. U dient uw werk te allen tijde serieus te nemen, maar uzelf nooit. Zij die zichzelf serieus nemen en hun werk niet, maken lelijke dingen. Zij die geen van beide serieus nemen, maken niets.

Drie: U zult een podium verzinnen. Hoe klein ook. Zij die hun meesterwerken beperken tot briefjes voor de dyslectische buurvrouw, beledigen de noodzaak van goede kunst..

Vier: U zult, indien u uw werk aan anderen laat lezen, de bevindingen van uw beste vrienden het minst serieus nemen. Daarna die van jaloerse vakbroeders, daarna rancuneuze recensenten, daarna redacteuren, impresario’s, uitgevers en agenten en tot slot de onbekende dame die uw mailadres heeft weten te ontfutselen en schrijft hoe mooi het is wat u heeft gemaakt..

Vijf: U zult geen maatschappelijke noodzaak aan uw werk toevoegen omdat u denkt dat anderen dat verwachten. Uw politieke of maatschappelijke opinie is vaak automatisch aanwezig, op een ander niveau. Zo niet, dan vond u even niets en dat is ook niet erg..

Zes: U zult de seksuele voorsprong die u te danken heeft aan uw talent koesteren en te eigen bate inzetten. Lieden met een grote spiermassa of ultieme haargrens schromen ook niet deze in te zetten. Uw talent is eenzelfde middel. Praat vrouwen/mannen het bed in en wees er trots op..

Zeven: U zult zich niet laten afschepen door mensen die veronderstellen dat u gratis werkt. Hoe vaak treft u uzelf aan op een evenement waar iedereen betaald wordt (catering, geluid, licht, vervoer), maar u tevreden moet zijn met een publiek dat bereid is naar u te luisteren? Kunstbeoefenaars krijgen als enigen te horen dat er geen budget is – en komen uiteindelijk wel..

Acht: U zult zich niet meten met anderen, tenzij u eenzelfde poging heeft ondernomen. Indien u jaloers bent op een romancier, terwijl u zelf alleen nog maar een verslag van de maandelijkse vergadering van de sjoelvereniging heeft voltooid, bezondigt u zich aan de jaloezie van de man die op de bank huilt om zijn voetbalcarrière terwijl hij een zak hamka’s leeg eet..

Negen: U zult uw naasten niet vervelen met de vruchten van uw onzekerheid. Pas als er daadwerkelijk iets substantieels te lezen / horen / zien is, stuurt u iets op. Mijd mailtjes als: ‘Ik twijfel, is deze eerste alinea wel goed genoeg voor mijn historische roman? Laat maar horen wat je denkt, dan werk ik de rest van de dag door aan de vier volgende woorden.’.

Tien: U zult lijsten waarin u wordt gezegd hoe u moet omgaan met uw aanleg met een korreltje zout nemen. U weet het altijd beter.

    • Arjen Lubach