DE HANDLEIDING

None

Voorbereiding

Het wasknijpen staat of valt voor u, lethargische ziel, met de juiste voorbereiding. Neem deze dus goed door alvorens u zich aan Stap 1 waagt.

A ~ Mentaal

Vandaag is een dag als alle anderen. U bent opgestaan, heeft zich aangekleed, heeft waarschijnlijk iets gegeten en zal ongetwijfeld nog iets eten. Daarnaast zult u zich van of naar een stoel bewegen, mensen spreken, mensen mailen, dingen lezen, uw blaas legen, handen wassen, handen geven.

Misschien zult u ook iets kopen.

Over twee weken bent u dit alles vergeten. Althans: de details. Wat u aanhad, wat u heeft gegeten, waar u heen bent gelopen, wie u heeft gesproken en wie er niet terugmailden. Dit is niet erg. Want over twee weken zult u al deze dingen opnieuw beleven. Ook die dag wordt een dag als alle anderen. Daar zal het wasknijpen niets aan veranderen. Het is goed om dat van tevoren te weten. Hoop en verwachting zijn de ouders van teleurstelling. En teleurstelling de motor van uw lethargie.

B ~ Praktisch

Om was te knijpen, heeft u een wasknijper nodig. Wellicht bezit u deze reeds. In een blik of plastic zakje in of onder uw keukenkastje. In dat geval mag u meteen door naar Stap 1.

Zo niet, dan moet u een wasknijper kopen. Dat kan in de Blokker. Daar liggen de wasknijpers bij de badkamerspullen. Het kan ook in de HEMA. Daar liggen ze tussen het keukengerij. Ja, wasknijpen bevindt zich in het schemergebied tussen keuken- en badkameractiviteiten. Dat is verwarrend. Voor de vakkenvullers van landelijke winkelketens. Maar ook voor u. Verwarring is twijfel, en twijfel het begin van het einde. Ter bestrijding van het einde scharen we het wasknijpen in deze handleiding in het vervolg onder keukenactiviteiten.

Stap 1: Inspectie van de onderdelen

A ~ De knijper

Controleer of uw knijper uit de volgende onderdelen bestaat: 1: een houten staafje. 2: een ander houten staafje. 3: een ijzeren dingetje waar u de naam niet van weet, zoals u waarschijnlijk ook niet weet hoe het harde deel van een veer en het witte spul uit uw navel heten. Dit is niet erg. U heeft het ook zonder deze kennis ver gebracht. Zó ver, dat u het zich kan permitteren deze handleiding te lezen, wat waarschijnlijk betekent dat uw leven niet louter uit werken, eten en slapen bestaat. Dat is ook iets waard. U mag zelf weten wat.

Zodra u zeker weet dat de knijper uit onderdelen 1,2 en 3 bestaat, kunt u door naar Stap 1b. U hoeft de knijper namelijk niet zelf in elkaar te zetten. Dat is al voor u gedaan. Tijdens ‘aangeboden arbeiduren’ in de vrouwengevangenis van Breda. Of in een fabriek in China. Het grootste verschil tussen die locaties is dat ze in de fabriek sjek roken en in de vrouwengevangenis niet. Dit verschil is niet van invloed op de kwaliteit van de knijper. In die zin is het dus te verwaarlozen. En had u nu allang halverwege Stap 1b kunnen wezen.

B ~ De Was

De definitie van was is flexibel. Normaal gesproken werken flexibele definities in het leven u tegen, bijvoorbeeld wanneer het op vreemdgaan, overwerken of de beoordeling van het literaire gehalte van thrillers aankomt. Maar vandaag is de flexibele definitie in uw voordeel. Want was is: alles wat u uit de wasmand haalt. Maar een wasmand is: alles waar u was in stopt. Het ei was eerder dan de kip. Maar of de mand voor de was komt of andersom, is nooit opgelost. Onopgeloste zaken nopen tot eigen interpretatie, maar maakt u zich geen zorgen: dit is geen handleiding in vrijheid, dit is een handleiding in was knijpen, en die schrijft u bij dezen voor uw schoot tot wasmand te dopen. Alles wat u nu in uw schoot legt, is was. Dus toe maar, leg iets op uw bovenbenen. Een theedoek, kussen, deze handleiding desnoods. Dit is de was die u gaat knijpen.

Stap 2: Knijpen

U gaat nu knijpen. In de wasknijper. Er is geen juiste manier, maar wel een meest efficiënste manier. Bij wasknijpen, zoals bij de meeste activiteiten, wordt aan de efficiënste manier over het algemeen de voorkeur gegeven. Laten we daar dus mee beginnen.

A ~ De EffiCiënste Manier

Plaats uw duim op het bovenste houtje, en laat het onderste houtje op de zijkant van het middelste kootje van uw wijsvinger rusten. Duw nu, met uw duim, de onderkant van bovenste houtje richting de onderkant van het onderste houtje. Voert u deze handeling correct uit, zullen de bovenkant van het bovenste houtje en de bovenkant van het onderste houtje zich van elkaar af bewegen. Zo niet, draai de wasknijper dan 180 graden, en probeer het nog eens.

Wat u nu voelt is optimale veerkracht, vlak voor de omzet naar kinetische energie. Dit zorgt ervoor dat minimale inspanning maximaal resultaat oplevert. Of wel: dat u uw krachten niet verspilt. Alleen: u heeft uw krachten helemaal niet nodig. Om aan voedsel te komen hoeft u immers niet te jagen of te doden. U hoeft het slechts te verzamelen, uit het koelvak van de supermarkt. In die zin kan u dus best wat kracht missen. Of verspillen. Wilt u dat eens proberen, ga dan naar Stap 2b.

B ~ Een manier waarmee u uw krachten verspilt

Plaats de wasknijper op de rug van uw rechterhand, en leg de rug van uw linkerhand op het bovenste houtje. Duw dit houtje zo omlaag. Er sijpelt nu kracht uit uw lichaam. Verspilde kracht, die niet uit uw lichaam gesijpeld was wanneer u zich tot Stap 2a beperkt had. Maar het is goed dat u dat niet gedaan heeft. Dat u kracht verspilt, betekent dat u een keuze gemaakt heeft. En iedere keuze is een overwinning. Op twijfel. Op apathie. Misschien zelfs op lethargie. Let wel: het is geen eindzege. Eindzeges bestaan niet voor wie sterfelijk is.

Stap 3: Was knijpen

Blijf knijpen. Plaats uw was tussen de houtjes, op de plaats waar deze het verst van elkaar staan. Stop met knijpen.

Stap 4: Vergeten

Het feit dat u vandaag was heeft geknepen, zult u vergeten. Vergeet u het liefst in uw eentje, ga dan naar stap a.

A ~ Alleen vergeten

Sla deze handleiding dicht en ga verder met vandaag: een dag als alle andere dagen. Het vergeten gaat nu vervolgens helemaal vanzelf, terwijl u zich van of naar een stoel beweegt, mensen spreekt, mensen mailt, dingen leest, uw blaas leegt, handen schudt of geeft.

En misschien iets koopt.

B ~ Samen vergeten

U heeft stap a niet uitgevoerd, want u heeft de handleiding niet dichtgeslagen. Misschien vergeet u dus liever samen. Dat is niet raar. Want samen vergeten, daar heeft men doorgaans veel voor over. Trouwen, samenwonen, een kat, kind of therapie aanschaffen. Gelukkig is het samen vergeten van wasknijpen makkelijker. Dit kan namelijk al door een foto van uw geknepen was te maken, en deze op Facebook, Twitter, Instagram of uw persoonlijke blog te plaatsen. Op deze manier deelt u uw activiteit met velen, die uw activiteit met u zullen vergeten. Misschien vanmiddag nog, misschien pas over twee weken. Dit zal u schokken noch verbazen. Want u bent er aan het begin van deze handleiding voor gewaarschuwd.

Hoe nu verder?

Als het goed is, is uw lethargie na het uitvoeren van deze handleiding niet toegenomen. U wilt waarschijnlijk niet dat dit alsnog gebeurt. Wie blij is met de status quo, neemt geen risico’s. Om de toename van uw lethargie te bestrijden, moet u dus gewoon deze handleiding blijven uitvoeren. Begin hiertoe bij Stap 1. Of nee: begin maar bij de Voorbereiding.

    • Hanna Bervoets