Brieven

Farmaceutische bedrijven dringen hun medicijnen op

Het Britse GlaxoSmithKline (GSK) was deze week het zoveelste farmaceutische bedrijf dat een miljarden-afkoopsom moest betalen voor infame verkooppraktijken. Houden deze praktijken, waarvan patiënten het weerloze slachtoffer zijn, na zo’n boete op? Het lijkt er niet op.

In Nederland zet een aantal farmaceutische bedrijven alles op alles om artsen zover te krijgen dat ze hun DPP-4-remmer gaan voorschrijven. Dit is een groep medicijnen die het glucosegehalte in het bloed moet verlagen en zo diabetes tegen moet gaan. Ze zijn niet bewezen veilig en niet bewezen effectief, zomin als hun veel voorgeschreven voorganger Avandia.

Behalve advertenties, mailings en internetvoorlichting is het organiseren van nascholingsbijeenkomsten een belangrijk wapen. Met ongefundeerde claims over gewichtsreductie en beperking van nierschade worden artsen over de streep getrokken, met hulp van belangenverstrengelde deskundigen. Hoofdzakelijk internisten schrijven snel toenemend deze peperdure remmers voor. Behalve de gevaren voor de patiënt kunnen hiermee de kosten van de gezondheidszorg volstrekt onnodig stijgen met honderden miljoenen euro’s.

De DPP-4-remmers hebben tot op heden geen bewezen voordelen. Toch blijven misleide artsen met te weinig kritische zin hun patiënten blootstellen aan de potentiële gevaren van deze en andere nieuwe middelen. Wanneer zullen overheid en beroepsorganisaties krachtiger stelling nemen tegen deze misstand?

Huisarts te Capelle aan den IJssel

Een leraar moet de tijd krijgen voor ontwikkeling

Leraren moeten genoegen nemen met minder vakantie, zo heeft de Eerste Kamer (VVD, PVV en CDA) besloten. Sinds drie jaar werk ik als leraar Nederlands op een middelbare school mee aan de universitaire lerarenopleiding in Tilburg. Het doel van deze opleiding is om meer (jonge) academici voor de klas te krijgen. Deze mensen hebben onder meer behoefte aan intellectuele voeding. Het is moeilijk vol te houden dat ze hier tijdens het schooljaar aan toe zullen komen. Dit klopt immers alleen op papier. De ‘schade’ halen ze in de eigen tijd – weekends, vakanties – in.

Tijdens de opleiding wijs ik de studenten op deze aantrekkelijke mogelijkheid tot bijscholing. Het besluit tot een kortere zomervakantie speelt evenwel in op de idee dat het leraarschap weinig reflectieve ruimte behoeft. Ik weet niet wat dit zal doen met deze enthousiaste groep beginnende leraren. Ik weet wel wat het doet met de zittende leraren. Zij moeten helaas al een tijdje aanzien dat hun beroep inboet aan maatschappelijke waarde en steun. Ze staan hier weerloos tegenover.

Leraar Nederlands en opleidingsdocent

Ik wil geen flyers uitdelen, ik ben tandarts

Marktwerking in de mondzorg was al in de kiem niet levensvatbaar, maar de minister huldigde de gedachte dat de markt de kosten in de zorg kan bedwingen. De Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Tandheelkunde wil de misgeboorte nog goedpraten en legt in een advertentiecampagne uit dat de tandartskosten niet zijn gestegen, dat de tandarts transparant is geworden en dat service en kwaliteit aanzienlijk zijn toegenomen.

De kwaliteit en service van de tandarts waren vóór de invoering van het experiment in Nederland al gemiddeld beter dan in andere EU-landen. De kosten zijn voor de meeste patiënten bovendien wel flink gestegen. Dit komt doordat het nieuwe systeem van declareren niet transparant is. Kreeg een patiënt voorheen een rekening met gespecificeerde verrichtingen, nu krijgt hij een nota met‘prestatiecode’; een all-intarief voor een vulling of kroon. De patiënt betaalt dus de verdoving of beschermende onderlaag, ook al krijgt hij deze niet. De meeste patiënten begrijpen hier niets van. Ik heb mijn handen vol om het uit te leggen.

De hele exercitie van de invoering heeft mij al veel tijd en moeite gekost. Deze tijd had beter kunnen worden besteed aan het bijhouden van mijn vakkennis. Ik wil mij bezighouden met mijn vak. Als ik dit goed doe, hoef ik geen flyers uit te delen, gelikte websites te ontwerpen, jaarverslagen in te dienen of mijn praktijkpand met marmer te bekleden.

Marktwerking in de zorg bedient zich van perverse prikkels en is contraproductief. De invoering van de marktwerking heeft veel apothekers al aan de rand van het faillissement gebracht. Laat dit niet ook gebeuren in de mondzorg.

Tandarts

DuinVogel weer gebruiken was ook Eneco’s idee

Naar aanleiding van een ingezonden brief van Louis Kanneworff (Opinie, 3 juli) voelen wij ons geroepen om te reageren. Elk goed idee heeft vele vaders, zo ook het in gebruik nemen van de DuinVogelwindmolen in Scheveningen. Toen de bewoners van de Haagse Vogelwijk het initiatief namen om met Eneco over verduurzaming van hun wijk te praten, is in gezamenlijkheid besloten om de windmolen op het Zuiderstrand opnieuw in gebruik te nemen, om de bewoners van de Vogelwijk en Duindorp blijvend betrokken te houden bij duurzaamheidsinitiatieven. De molen stond stil omdat er nieuwe wieken op moesten. Hij is sindsdien van de bewoners van de Vogelwijk en Duindorp, en daarmee een prachtig voorbeeld waar bewoners van twee wijken samen met Eneco – beiden vanuit hun eigen strategie – werken aan duurzaamheidsinitiatieven waar gemeente, bewoners en Eneco trots op zijn.

Ceo Eneco

Voorzitter Vogelwijk Energie(k)

    • Jeroen de Haas
    • Hans van der Linde
    • Arthur van Winsen
    • Maarten van Boxtel
    • Paul Lohmann