VVD-prominenten willen ‘groenere’ koers: km-heffing en meer milieubeleid EU

Archiefbeeld van de A6 naar Amsterdam. Foto NRC / Maurice Boyer

Een kilometerheffing voor automobilisten. Meer investeringen in duurzame innovaties binnen het bedrijfsleven. Een grotere rol van Europa in het milieubeleid. En een einde aan de bezuinigingen op het natuurbeleid. Dat stelt een groep VVD-prominenten voor aan de vooravond van de presentatie van het VVD-verkiezingsprogramma, morgenochtend.

Het pleidooi voor een ‘groenere’ koers staat in veel opzichten haaks op de standpunten van de VVD tot nu toe.

Tot de ondertekenaars van het pamflet Tien duurzame punten voor de VVD behoren de twee oud-ministers Ed Nijpels en Pieter Winsemius, een drietal provinciale bestuurders, enkele burgemeesters en wethouders en voorzitters van natuurorganisaties.

Lastenverzwaringen voor bedrijven

Het pleidooi bevat mogelijke lastenverzwaringen voor bedrijven. Zo willen de initiatiefnemers ondernemingen meer laten betalen voor vervuiling. Er moet een Europese CO2-belasting voor bedrijven komen als het huidige systeem van handel in emissierechten niet van de grond komt, aldus de ondertekenaars.

Controversieel in eigen kring is ook het pleidooi voor een heffing voor automobilisten op gereden kilometers, zoals in 2005 voorgesteld door oud-ANWB-directeur Paul Nouwen. De VVD heeft daar juist afstand van genomen.

Gebouwen en ruimte duurzamer benut

Gebouwen en ruimte moeten beter en duurzamer worden benut, stellen de initiatiefnemers van Liberaal Groen verder. Daarbij moet worden gedacht aan dubbel ruimtegebruik zoals ondergronds bouwen.

Het pamflet moet bijdragen aan de discussie binnen de VVD over het verkiezingsprogram, zegt Gijs Dröge, voorzitter van Liberaal Groen. “We willen de partij hiermee zeker niet voor de voeten lopen.”

    • Kees Versteegh