Van 1945 tot nu: de Nederlandstalige boeken over wetenschap die je gelezen moet hebben

None

David Quammen: Het lied van de dodo

Olympus, 2009 (herdruk). 736 blz. €17,50. Vertaling Peter Out.

Een boek met de ondertitel Eilandbiografie in een eeuw van extincties kan eigenlijk niet spannend zijn. Toch is Het lied van de dodo dat David Quammen in 1996 schreef een meeslepend reisverhaal, thriller en geschiedenis van de ecologie in één.

Hoe sterft een soort uit, vraagt Quammen zich af. Op zoek naar het antwoord neemt hij zijn lezers mee naar Madagaskar, Tasmanië, Mauritius en verder. Hij spreekt er bevlogen biologen en gaat op zoek naar uitgestorven gewaande dieren.

Waarom die nadruk op eilanden? Omdat eilandsoorten niet alleen bijzonder, maar ook bijzonder kwetsbaar zijn. En omdat de wereld steeds meer eilandjes telt. Met elke nieuwe snelweg en ieder gekapt bos raakt de aarde verder versnipperd.

Sommige biologen vertellen Quammen dat kennis het voornaamste wapen is in de strijd tegen het grote uitsterven. Anderen knokken met broedmachines en klimgereedschap om het voortbestaan van hun favoriete soort.

Helder reconstrueert Quammen hoe natuurbeschermers steedse fellere debatten voerden, naarmate ecologen het uitsterven beter begrepen. Hoe voorkom je dat een ecosysteem ontrafelt? Door één groot nationaal park aan te wijzen, of vele kleintjes?

En so what eigenlijk, als de Mauritiaanse torenvalk uitsterft? Ook die vraag durft Quammen te stellen.

Lucas Brouwers

    • Lucas Brouwers