Staking dreigt bij zorginstellingen

Abvakabo FNV heeft voor na de zomer acties aangekondigd onder medewerkers van zorginstellingen. Uit onderzoek van de bond blijkt dat 96 procent van het personeel de onlangs afgesloten cao voor verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg afwijst. Onder de nieuwe cao staan alleen de handtekeningen van drie kleine vakbonden. Abvakabo FNV-leden hebben zelf een akkoord opgesteld. Hierin staat onder meer dat er meer medewerkers moeten worden aangenomen. Abvakabo FNV hoopt met acties af te dwingen dat zorginstellingen het akkoord onderschrijven. Novum