Rutte hard aangevallen in debat eurotop - ‘staat alleen’

In het debat van vandaag werd duidelijk dat Rutte helemaal alleen staat als het over Europa gaat. Foto Reuters / Robin van Lonkhuijsen

Premier Rutte werd vandaag hard aangevallen in het Kamerdebat over de Europese top van vorige week. Op die top werd besloten dat banken rechtstreeks steun kunnen krijgen uit het steunfonds ESM.

Tijdens het debat werd vooral duidelijk hoe weinig steun Rutte in de Kamer geniet als het over Europa gaat. Politiek redacteur Erik van der Walle:

“Rutte werd zoals verwacht keihard aangevallen door Wilders, maar ook door de partijen die pro-Europa zijn. Wat dat betreft werd in het debat vooral duidelijk dat Rutte helemaal alleen staat. Alleen zijn eigen partij steunt hem. Veelzeggend was wat Diederik Samsom zei: Als Rutte niet wil leiden, laat hem dan in elk geval aan de kant gaan. Uiteraard is dat ook verkiezingsretoriek, want alle debatten staan in het teken van twaalf september.”

Rutte: grote stap dat Europese toezicht op banken is geregeld

De premier kreeg tijdens het debat het verwijt dat hij zich heeft laten ‘overrompelen’ door de uitkomsten van de top. Eerder stelde Rutte zich terughoudend op over rechtstreekse bankensteun. In reactie op de kritiek antwoordde hij dat het tijdens de top onverwacht mogelijk bleek om een aantal vliegen in een klap te slaan.

Nederland is nooit tegen een bankenunie geweest, maar alleen als eerst het Europese toezicht op banken goed is geregeld, betoogde hij. En dat toezicht kon sneller worden ingevoerd dan gedacht. Daarmee is een ‘grote stap’ gezet, zei Rutte. Hij hoopt dat dit toezicht eind dit jaar vorm heeft gekregen. Dan kan het ESM ook overgaan tot rechtstreekse steun aan banken, aldus de premier.

Bankensteun door Kamer

Rutte herhaalde dat juristen van de Europese Commissie van mening zijn dat een verdragswijziging niet noodzakelijk is. Een voorstel om banken rechtstreeks te steunen zal worden voorgelegd aan de Tweede Kamer. Ook is voor het verlenen van de steun de instemming van alle EU-lidstaten vereist, benadrukte Rutte in het debat.

    • Lex Boon