Minister Spies wil nog geen besluit nemen over de weigerambtenaar

Minister Spies weigert voorlopig een motie over weigerambtenaren uit te voeren. Foto Peter Hilz / Hollandse Hoogte

Minister Spies wil nu nog geen einde maken aan ambtenaren die geen homostellen willen trouwen. Een motie waarin de Kamer het kabinet oproept om per 1 januari het fenomeen weigerambtenaren af te schaffen legt ze naast zich neer.

Spies vindt niet dat een demissionair kabinet daar een besluit over moet nemen, meldt de NOS.

Een motie van Groenlinks-Kamerlid Ineke van Gent kreeg vandaag op de laatste dag voor het zomerreces voldoende steun. Alleen CDA, SGP en CU hebben tegen de motie gestemd. Naast de motie proberen VVD, D66 en PvdA met een initiatiefwet af te komen van de weigerambtenaar.

Kabinet legde vorige jaar ook motie naast zich neer

De Kamer nam vorig jaar ook al een motie aan waarin het kabinet werd opgeroepen om een eind te maken aan de uitzonderingspositie voor weigerambtenaren. Minister Donner voerde die motie niet uit, maar vroeg advies aan de Raad van State. Die oordeelde dat het niet nodig is om de wet aan te passen, juist omdat er in de praktijk geen belemmeringen zijn.

Er zijn volgens homobelangenorganisatie COC in Nederland 88 weigerambtenaren in 48 gemeenten. Er zijn geen gevallen bekend van gemeenten waar een homoseksueel stel niet zou kunnen trouwen.

    • Lex Boon