Kamp: korting pensioen lager door nieuwe regels

De massale kortingen op de pensioenen kunnen lager uitvallen dan gedacht. Dat verwacht demissionair minister Henk Kamp (Sociale Zaken, VVD). „De kortingen die zijn aangekondigd voor 2013 kunnen mogelijk meevallen”, zei Kamp gisteren na afloop van een overleg met de Tweede Kamer over nieuwe regels voor pensioenfondsen.

De meevaller is het gevolg van soepelere regels voor pensioenfondsen waar Kamp aan werkt en die de Tweede Kamer gisteren grotendeels steunde. „De nieuwe regels kunnen verlichting bieden.” Kamp wil de precieze uitwerking van de regels in september vaststellen, na overleg met werkgevers, vakbonden, pensioenfondsen en toezichthouder De Nederlandsche Bank.

Eigenlijk gaat het nieuwe ‘Financieel Toetsingskader’ pas in 2014 in, zo is het plan. Maar de Tweede Kamer en Kamp willen dat pensioenfondsen al in 2013 op de nieuwe pensioenwet vooruit kunnen lopen, zodat de aangekondigde kortingen kunnen worden verlicht. In februari lieten 103 pensioenfondsen aan 7,5 miljoen deelnemers weten de pensioenen in 2013 te gaan korten met gemiddeld 2,3 procent.

De twee belangrijkste veranderingen in de regels zijn dat pensioenfondsen bij het berekenen van hun financiële gezondheid mogen uitgaan van een hogere rekenrente en van een gemiddelde dekkingsgraad over het afgelopen jaar. Tot nu toe hanteren de pensioenfondsen de dekkingsgraad per 31 december voor hun berekeningen. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van pensioenfondsen en hun verplichtingen. Die maatstaf is de afgelopen jaren hard gedaald.

Pensioenfondsen mogen gaan rekenen met een hogere, lange termijn rente, deultimate forward rate, die ook door andere Europese landen wordt gehanteerd. Hoe hoog die rente precies is, moet nog blijken. Kamp wacht een uitspraak daarover af van de Europese pensioentoezichthouder EIOPA. Hoe sterk de financiële gezondheid van pensioenfondsen erdoor verbetert, is dus ook afwachten. Maar verwacht wordt dat dekkingsgraden tussen de 2 en 10 procentpunt kunnen stijgen door de nieuwe manier van rekenen. De fracties van D66, GroenLinks en CDA toonden zich enigszins bezorgd over de hoogte van die rente: mogen pensioenfondsen zich rijk rekenen?

Kamp benadrukte dat hij niet optimistisch is over de kortingen. Sinds eind vorig jaar – het meetmoment waarop de kortingen zijn geënt – is de rente verder gedaald. Daardoor staan pensioenfondsen er slechter voor. Kamp: „Het is onvermijdelijk dat er kortingen komen.” Als de rente laag blijft, voorkomen de nieuwe regels nóg hogere kortingen.

    • Marike Stellinga