Grootverdieners

8

Volgend jaar zijn er acht presentatoren bij de publieke omroep die boven de balkenendenorm verdienen – het maximum aantal volgens in 2009 gemaakte afspraken. Dat antwoordt minister Van Bijsterveldt (Media, CDA) op Kamervragen. Nu zijn het er nog tien. Het aantal moet nog verder worden teruggebracht: in de toekomst mogen slechts drie personeelsleden boven de norm komen.