De Higgs: kroon op het Standaardmodel

Eerst even dit. Als u nog totaal niet begrijpt wat het Higgsdeeltje is, bent u in goed gezelschap. Het is al heel moeilijk voor te stellen dat een deeltje ook gezien kan worden als een rimpeling in een ‘veld’, zoals een magnetisch veld een veld is – bij een deeltje wil je je het liefst een piepklein kraaltje voorstellen, maar een deeltje is óók een ‘golf’. En het Higgsdeeltje geeft andere deeltjes ‘massa’, maar wat is dat? Intuïtief denk je: hoeveelheid materie, of de zwaarte ervan – maar nee. Massa is in dit verband traagheid, weerstand tegen beweging. Hoe meer hinder een deeltje van het Higgsveld ondervindt, dus hoe stroever het zich erdoor beweegt, hoe meer massa. En het Higgsveld is overal aanwezig, zelfs in de (verder) lege ruimte.