Correcties en aanvullingen

Bestuursleden van Martijn

In de artikelen Pedoseksuelen hebben Martijn niet meer nodig en Verbod kan keerpunt zijn in de rechtspraak (28 juni, pagina 8) staat dat alle bestuursleden van pedofielenvereniging Martijn zijn veroordeeld. Dit is niet juist. In 2011 waren dertien van de 34 (ex-)bestuurders veroordeeld voor een zedendelict. Ook staat er dat Martijn, totdat het werd verboden, het tijdschrift OK magazine uitgaf. Dit is niet juist. De uitgave van dit tijdschrift is gestaakt in 2006. Verder staat er dat Martijn tot het verbod een besloten forum had op zijn website. Dit is niet juist. Het forum bestond niet meer sinds 2011. Bovendien stond het in beginsel open voor iedereen, maar toegang werd pas verkregen na het plaatsen van tien serieuze berichten op het vrij toegankelijke deel van de website.

Antea claimt juist van Ultee

In het artikel Beursavontuur van Sabon blijkt zeperd (3 juli, pagina 27) staat dat grootaandeelhouder Bob Ultee van zeepwinkelbedrijf Sabon 17,5 miljoen euro claimt van investeringsmaatschappij Antea. Dit is niet juist. Antea claimt dit bedrag van Ultee, als ontbindingsvergoeding voor het niet naleven van de koopovereenkomst van winkelketen iCentre.