Chipshol strijdt verder bij Nationale Ombudsman

Projectontwikkelaar Chipshol heeft in zijn lange strijd tegen de staat de Nationale Ombudsman ingeschakeld.

amsterdam. Chipshol hoopt dat ombudsman Alex Brenninkmeijer onderzoek wil doen naar de rol van rechters en minister van Infrastructuur Melanie Schultz van Haegen (VVD) in het conflict.

De zaak rond het Groenenbergterrein bij het vliegveld duurt al dik tien jaar. Sinds de aankoop van deze grond claimt het bedrijf bij de ontwikkeling van het terrein te zijn tegengewerkt door de staat, Schiphol, de provincie Noord-Holland, de gemeente Haarlemmermeer en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL).

Met Noord-Holland en Haarlemmermeer is inmiddels een schikking getroffen. LVNL is eind mei door de Hoge Raad schuldig bevonden aan benadeling van Chipshol. De projectontwikkelaar heeft van de Nederlandse staat niets gehoord. Chipshol hoopt dat Brenninkmeijer ‘de beerput van de besluitvorming door de overheden’ opent.

De ombudsman wordt door Chipshol ook gevraagd de rol van de rechterlijke macht te bekijken. Twee rechters zouden in een rechtszaak over het benadelen van de Chipshol-eigenaren meineed hebben gepleegd. In mei besloot het OM de rechters niet verder te vervolgen.

De ombudsman heeft zelf vorig jaar mede vanwege de Chipsholzaak gepleit voor een aparte ombudsman voor de rechtspraak. Brenninkmeijer zei toen dat Chipshol geen zaak voor hem was. NOVUM