NRC katern Film

Het katern Film verschijnt in de zomermaanden juli en augustus niet als bijlage, maar in verkorte vorm in het eerste katern van de krant.