Er zijn vijf Kamerleden in de PVV-fractie die sporen zoals wij

Gisteravond spraken de twee opgestapte PVV-Kamerleden Marcial Hernandez en Wim Kortenoeven drie uur met deze krant. Locatie: Hotel Corona, Den Haag. „Wilders is een probleemmijder.”

Door Tom-Jan Meeus en Huib Modderkolk

Den Haag - Wim Kortenoeven (L), Marcial Hernandez (M) en de zoon van Wim Kortenoeven (R) , verlaten de Tweede Kamer na het vragenuur . - Pierre Crom
Den Haag - Wim Kortenoeven (L), Marcial Hernandez (M) en de zoon van Wim Kortenoeven (R) , verlaten de Tweede Kamer na het vragenuur . - Pierre Crom

De media

Hernandez: „NSB Handelsblatt, met dubbel t. Zo heet jullie krant in de fractie. Het zijn geen fatsoenlijke mensen die dat bedenken.”

Kortenoeven: „Dat komt van Martin Bosma.”

Hernandez: „Abominabel hoe de PVV journalisten behandelt. Wij hebben aan elkaar voorspeld: vier pagina’s over de PVV in NRC afgelopen weekend en let op wat er dinsdag in de fractie gebeurt: niets. Ja hoor: er was niemand die zijn mond opendeed.”

Kortenoeven: „Ook over de centen van de PVV die in het stuk staan geen woord. Helemaal niets.”

Hernandez: „En waarom houdt iedereen zijn mond? Omdat iedereen in zijn broek poept voor een plek op de lijst. Terwijl iedereen het leest. Wij hebben krantendiensten, dit soort artikelen krijgen wij via de mail met als waarschuwing erachter: ‘Niet reageren in de pers, alleen de fractievoorzitter’. Fleur Agema vertelde ons in 2010, in een sessie voor nieuwkomers: ‘De pers is de vijand, journalisten zijn uit op ons bloed.’ Alle mediaverzoeken moesten via haar. We mochten geen stap zetten zonder haar toestemming. Ik ben loyaal, dus doe dat, maar ik hoorde ook dat journalisten mij soms maandenlang tevergeefs probeerden te spreken. Ik wist van niets.”

Kortenoeven: „Iedereen had klachten. Die kwamen echt niet alleen van ons. De hele fractie was woedend. Toen werd er een oplossing gevonden: verzoeken zouden niet alleen naar Agema gaan, het betrokken Kamerlid zou voortaan een afschrift krijgen.”

Hernandez: „Daar kwam natuurlijk weer niets van terecht.”

Kortenoeven: „Bosma kent de mechanismen van de media. Het is een hele intelligente man die geen risico wil lopen. Wilders is ook een probleemmijder. Dus wat doe je als je met beginnelingen wordt geconfronteerd, zoals wij? Dan sluit je de fractie af. Dat begrijp ik. Maar langzaam is het totaal ontspoord. Het is totale controle geworden. Ik heb het met jullie meegemaakt. Ik wilde een interview geven aan NRC, maar Agema zei: ‘Nu even niet, Wim.’ Ik heb toch een afspraak gemaakt en ben in de fractie aangesproken: ‘NRC gaat ons kapot maken, daar moet je niet gaan zitten.’ Bosma was woedend. Nadat het stuk was verschenen zei Wilders niets. Hij stuurde een boos mailtje door van iemand uit het land die iets naars zei over Joden, zonder begeleidend schrijven. En ik kreeg een sms’je van Louis Bontes, die op dat moment de politbureau-activiteiten van Agema waarnam.” Kortenoeven laat het bericht zien: ‘NRC is helemaal niet besproken met mij. Slecht stuk trouwens. Jammer. Wil er met je over doorpraten maandag. Het is onacceptabel wat je doet.’

De fractie

Kortenoeven: „Het groepsdenken in de fractie is door Geert tot kunst verheven. Hij slaat er elk debat mee dood. Als Geert iets niet ziet zitten zegt hij: ‘Vrienden, ik vind het helemaal niks. Nu een rondje: wat vinden jullie?’ Dat is de dompteur.”

Hernandez: „Het is dan al beslist. Er zijn mensen die tien minuten voor de fractievergadering zeggen dat ze mij op defensie zullen steunen en als Wilders het woord heeft genomen, zijn ze stil. Poef. Weg.”

Kortenoeven: „Er zijn wel heftige discussies als Geert niet vooraf zijn standpunt verkondigt. We hebben over abortus een groot debat gehad. Bij abortus ligt het helemaal open in de fractie.”

Hernandez: „We hebben een sterke linkerflank, een middenflank en een rechterflank. Wim en ik behoren tot de rechterkant. In het midden zitten de knik-eenden: mensen die Wilders een meerderheid geven op het moment dat hij die nodig heeft. Dat is de visieloze groep, ongeveer eenderde van de fractie. Die zijn heel manipuleerbaar. Het is zelfs zo erg dat mensen die ‘ja’ hebben gezegd, hun antwoord naar ‘nee’ draaien als Wilders ook ‘nee’ wil. Als persoon aan de rechterkant vind je defensie belangrijk, een kleine overheid, veiligheid. Aan de linkerkant, Agema bijvoorbeeld, houden ze een pleidooi voor de 24-uursluier. En daartussen de knik-eenden.”

Kortenoeven: „De slagroomruggegraten.”

Hernandez: „Dat gaat zo. Wilders zegt: ‘Als ik even mag, Marcial. Onbemande wapensystemen? Weet niet hoe Henk en Ingrid daar over denken, krijg er geen warme gevoelens bij.’ En dan zit eenderde van de fractie al mee te knikken. Er werd vanmorgen [gisteren, red.] voorgesteld de kachels in de gevangenissen maar een paar graden lager te doen. Daar moest een motie voor komen.”

Kortenoeven: „Zo koud mogelijk. Onbestaanbaar.”

Hernandez: „Fleur Agema wilde dat. Maar dat is geweigerd door de betrokken woordvoerder, Lillian Helder.”

Kortenoeven: „‘Dat ga ik niet doen’, zei ze. Zij is een vrouw met ballen hoor.”

Hernandez: „Zij heeft zich kranig verweerd, maar is een van de weinigen.”

Kortenoeven: „Er zijn vijf Kamerleden die sporen zoals wij. Vakspecialisten met een gedegen achtergrond, die hun carrière hebben opgegeven om bij de PVV te gaan. En die gerespecteerd worden. Jullie kunnen zelf wel inschatten wie dat zijn.”

Hernandez: „Of ze het met onze stap eens zijn, maakt me niet uit. Maar op hun vakgebied lopen ze tegen dezelfde problemen aan als wij. Mensen die iets moois willen opbouwen maar structureel tegen een muur aanlopen.”

Kortenoeven: „Wie nog opvalt: Dion Graus. Wilders laat hem volledig gaan. Hij is altijd te laat, gaat dan aan het hoofd van de tafel zitten en houdt minutenlange tirades. Hij zegt dat hij de laatste ridder van Nederland is. ‘Alles wat ik aanraak, verandert in goud.’ Iedereen wordt kortgehouden in de fractie, behalve hij. Hij schreeuwt over leugenaars in de fractie en matennaaiers, maar Wilders laat hem, bang dat het escaleert en kijkt dan op zijn telefoon.”

De val van het kabinet

Hernandez: „Ik vierde zaterdag 21 april mijn verjaardag en liet mijn verjaardagsgasten achter met het idee: ik ga het akkoord bespreken. Ik hoorde in de auto dat Wilders zei dat het definitief voorbij was. Ik was perplex. Waarom wist ik dat niet? Ik voelde me zo naar. Is dit nou Kamerlid zijn?”

Kortenoeven: „Het besluit was die ochtend genomen, de fractie kwam pas ’s avonds bijeen.”

Hernandez: „Geert zei dat de fractie unaniem had ingestemd. Met wat? Er is om 18.00 uur een vergadering geweest. Wij kregen een verhaal te horen dat dit het beste was wat ze hadden kunnen doen. Anders zou dit de ondergang van de PVV worden. Ik was te verbouwereerd. We zaten een half uur bij elkaar. Iedereen berustte erin. Ik heb, en dat is misschien zwak, mijn knopen geteld. Er komen verkiezingen aan en ik wil weer op de lijst: laat ik me maar koest houden. Maar: ik moest liegen tegenover mijn eigen familie. Ik heb mijn moeder voorgelogen. Dingen verdedigd waar ik me rot over gevoeld heb. Dat het opbreken uit het Catshuis het beste voor de PVV was. Dat verhaal van Wilders heb ik letterlijk overgenomen. Behalve tegen mijn vrouw: die heb ik verteld hoe het echt zat.”

Kortenoeven: „Het is nogal wat dat iemand het hele land op zijn kop zet. En daar hoorde ik bij. En ik was blij dat ik het niet hoefde uit te leggen: ik was in het buitenland. Ik dacht: het moet rationeel zijn geweest. Waarom zou hij alles wat hij had opgebouwd anders zomaar weggooien?”

Hernandez: „In de loop van de week kwamen wij erachter dat niemand in de fractie er vooraf in gekend was. Mensen wisten het niet.”

De lijst

Kortenoeven: „Begin mei zat ik met Marcial in Israël. Ik kreeg een mail van Wilders. ‘Waarde collega, ik heb nog geen sollicitatie van je ontvangen.’ Dat was een uitnodiging. Iedereen had die eerder gekregen, die herhaalde hij nog eens naar mij. Maar belangrijker: ik heb onlangs promotie gekregen. Ik kreeg een deel van de portefeuille van Hero Brinkman en van Louis Bontes. En ik werd voorzitter van de Kamercommissie Integratie. Dat doe je niet als je iemand laag op de lijst wil zetten. Het voorzitterschap van een commissie is voorbehouden aan de inner circle: alleen de negen van het eerste uur kunnen voorzitter worden. Ik had geen reden om te twijfelen aan een goede plek op de lijst.”

Hernandez: „Ik had geen idee over mijn plek op de lijst. Ik denk dat ik het goed gedaan heb op defensie. Wilders wilde zelfs dat ik een deel van De Roon zijn portefeuille zou overnemen. Daar is intern gedonder van gekomen – De Roon weigerde – waarna het is ingetrokken. Iedereen weet dat als je een plekje op de lijst wilt, je een wit voetje bij Wilders moet halen. Een grote mond tegen Wilders betekent: niet op de lijst.”

Kortenoeven: „De perceptie is dat kritiek op Wilders terminaal is.”

Het vertrek

Hernandez: „Ons vertrek uit de PVV was een weloverwogen en goed voorbereide beslissing. Die teksten bereid je niet in een middag voor. Het is begonnen na de breuk in het Catshuis.”

Kortenoeven: „We wisten niet of we ons plan zouden doorzetten. We wilden eerst kijken of onze aanbevelingen overgenomen werden in het verkiezingsprogramma. Dat wisten wij niet.”

Hernandez: „Wij hebben het, net als jullie, gisteren om half tien gekregen.”

Kortenoeven: „We kregen het tijdens de vergadering, tussen allerlei andere papieren. Toen begon de vergadering, we konden het programma niet eens lezen. Ik heb snel gekeken en gezien dat mijn punten niet waren overgenomen.”

Hernandez: „We zaten naast elkaar. Half tien kwamen we binnen. Geert is strikt: ‘Vrienden, het is tijd.’ Het programma lag daar ergens tussen papieren. Tijdens stemmingen over moties en zo heb ik gekeken. Dat was het. We konden niets meer veranderen. Vier weken geleden, op 7 juni, ging het op eenzelfde manier met de conceptversie, genummerd en al. ”

Kortenoeven: „Het werd na een half uur ingenomen en weggestopt.”

Hernandez: „Totaal paranoïde. Het feit alleen al: 47 pagina’s om in een half uur te lezen. Dat is minder dan een minuut per pagina. Dat red ik niet.”

Kortenoeven: „Je geeft mensen een half uur om een beslissing te nemen over hun politieke toekomst.”

Hernandez: „We moesten ter plekke commentaar geven. Ik was helemaal van slag. Er stond in dat we de marine nodig hebben om de jihad-piraten te bestrijden. Dus ik zei tegen Geert: ‘Welke marine dan? Die is wegbezuinigd.’ Fregatten? Weg. Onderzeeboten? Weg. Ik wilde toen al opstappen, maar Wim wilde het definitieve programma afwachten. Puur formeel.”

Kortenoeven: „Ik vind dat Geert Israël gebruikt. Hij zegt telkens dat hij het zo belangrijk vindt: Israël is de eerste verdediginglinie. Hij roept het wel: maar hoe dan? Dan moet je niet bezuinigen op defensie. Waar lul je dan over? Hou dan op over solidariteit. We kunnen Nederland niet eens verdedigen. Als je zegt dat het onze vrienden zijn, dan getuigt het van brutaliteit om tegelijk te bezuinigen op ons leger.”

Hernandez: „Wij zien het van binnenuit. Wij krijgen alles van Maurice de Hond doorgemaild: kiezersonderzoeken, peilingen. Dat is voor de leiding belangrijk. Waarop willen mensen bezuinigen? Het heeft een bepaalde hijgerigheid. Daar kun je toch geen gedegen partijbeleid op maken? Dan loop je tegen problemen op. De PVV wil piraten bestrijden maar heft tegelijkertijd de marine op. En ze weigeren een missie te steunen die de piraterij bestrijdt. Wat moet ik dan nog in de Kamer zeggen? Als je steun wilt geven in de strijd tegen islamisering dan moet je dat niet alleen in Gouda doen. De radicale islam bestrijd je met educatie, maar daar wil men niks van weten.”

En nu?

Hernandez: „Wij hebben hier uit zuiver morele redenen voor gekozen. We willen er geen politiek gewin uit halen. Ook geen eigen fractie oprichten. Ik weet niet wat ik op 12 september stem. Geen PVV.”

Kortenoeven: „Mijn keuze is beperkt tot VVD en SGP. Ik heb grote bewondering voor de integriteit van Kees van der Staaij. Ik ben daar jaloers op. De SGP laat zich nergens toe verleiden. Ze worden enorm gerespecteerd.”

Hernandez: „Mijn vrouw is fan van Van der Staaij.”

Kortenoeven: „Hij is het staatsrechtelijk geweten van Nederland. De SGP’ers kennen de details van de dossiers. Kom daar maar eens om in de PVV.”

    • Tom-Jan Meeus
    • Huib Modderkolk