Correcties en aanvullingen

59 microgram

In het artikel Snelheid op drietal snelwegen verhoogd naar 100 kilometer (2 juli, pagina 7) staat dat er 59 picogram stikstofdioxide is gemeten per kubieke meter lucht langs de A13. Dit moet zijn: 59 microgram.