Woningcorporaties moeten miljoenen verlies nemen

Veel woningcorporaties moeten voor miljoenen euro’s aan extra voorzieningen nemen. Dat is een gevolg van strengere accountantscontrole van de jaarrekeningen naar aanleiding van de Vestia-affaire.

Zo moet de helft van de 32 corporaties die KPMG als accountant inhuren fikse voorzieningen treffen, schrijft Het Financieele Dagblad vandaag. Corporatie De Woonplaats uit Enschede moet bijvoorbeeld 44,3 miljoen euro van de opbrengsten reserveren. Hierdoor maakt de woningcorporatie in 2011 geen winst, maar lijdt ze een verlies van 9,4 miljoen euro. Bij corporatie Stadgenoot uit Amsterdam gaat het om een voorziening van 31 miljoen euro.

De corporaties moeten boekhoudkundige verliezen nemen voor hun renteverzekeringen (derivaten). Sinds 2008 mogen derivaten in Nederland buiten de winst- en verliesrekening blijven, als ze goed aansluiten bij de leningen waarvoor ze zijn afgesloten. Nu KPMG strenger toetst, moet een aantal corporaties met de werkelijke marktwaarde van sommige gaan derivaten rekenen.

Twee corporaties, Portaal uit Baarn en Stichting Humanitas Huisvesting in Rotterdam, moeten ook fouten over eerdere jaren corrigeren in verband met de derivaten. Portaal moet in totaal 136 miljoen euro over de periode 2007-2011 van de opbrengsten reserveren. In plaats van 36,5 miljoen euro winst maakt Portaal in 2011 nu een verlies van 22,8 miljoen euro. Het eigen vermogen in 2010 is achteraf met 37,3 miljoen euro verlaagd naar 698 miljoen euro.

Ook concludeert Portaal achteraf dat de toelichting op haar derivaten in 2010 „niet op alle punten het vereiste inzicht gaf”, zo staat in de jaarrekening over 2011.

Voor welke bedragen de Stichting Humanitas Huisvesting eerdere jaarrekening bijstelt, is nog niet bekend. Bestuurslid Rob van Dam wilde vanochtend benadrukken dat de stichting „kerngezond” is.

Na het debacle bij corporatie Vestia staan accountantskantoren als KPMG, PWC, Deloitte en Ernst & Young onder druk van de toezichthouder Autoriteit Financiële Markten om strenger te controleren. De herwaardering van de derivaten heeft tot lange discussies met accountants geleid. Een aantal corporaties heeft een tweede accountant ingehuurd. De controle van sommige jaarrekeningen die dit voorjaar al klaar waren, duurde veel langer. Corporaties moeten hun jaarrekeningen uiterlijk 1 juli indienen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ruim dertig van de vierhonderd corporaties hebben uitstel aangevraagd.

KPMG was vanochtend niet bereikbaar voor commentaar.