Vorst blijft meeregeren

De vorst van Liechtenstein kan ook in de toekomst zijn volk blijven corrigeren. Ruim driekwart van de bevolking van het kleine staatje dat ingeklemd ligt tussen Zwitserland en Oostenrijk stemde dit weekeinde tegen het inperken van het vetorecht van de vorst.

Voorstanders van het referendum, een zogeheten volksinitiatief, pleitten voor „een beheerste en verstandige uitbreiding van de rechten van het volk”. De tegenstanders vreesden dat de initiatiefnemers de vorst uiteindelijk al zijn politieke macht wilden ontnemen. Liechtenstein is het enige Europese land waar de vorst nog meeregeert.

Het initiatief voor het referendum was het gevolg van verontwaardiging over de manier waarop de vorst vorig jaar zijn macht gebruikte om een andere volksraadpleging te beïnvloeden. Die ging over de vraag of Liechtenstein zijn abortuswetgeving zou moeten versoepelen, zodat mensen niet langer genoodzaakt zouden zijn om voor een abortus naar Zwitserland te gaan.

Nog voor dat referendum werd gehouden liet de streng katholieke vorst weten zo’n versoepeling niet te zullen dulden. Nog liever zou hij het land verlaten en de bevolking aan zijn lot overlaten, dan dat hij een nieuwe abortuswet zou ondertekening. Daarop stemde een meerderheid van de 36.000 Liechtensteiners tegen een versoepeling.

Vorst Hans-Adam II, die vorig jaar een boek publiceerde met zijn ideeën over democratie, toonde zich verheugd „dat een grote meerderheid van de bevolking de tot nu toe succesvolle, al driehonderd jaar bestaande relatie tussen volk en vorstenhuis wil voortzetten”.