Regering Japan loopt gevaar na partijruzie

De ruzie binnen de regerende partij gaat over het verhogen van de btw.

Tokio. Binnen de regerende Democratische Partij van Japan (DPJ) is het gisteren tot een scheuring gekomen, die het voortbestaan van het kabinet van premier Hoshihiko Noda bedreigt.

Ichiro Ozawa (70), een man die al decennia een hoofdrol in de Japanse politiek vervult, besloot vergezeld van 52 andere parlementsleden uit de DPJ te stappen. Het gaat vooralsnog om veertig DPJ-lagerhuisleden en twaalf senatoren, maar waarnemers sluiten niet uit dat er meer zullen volgen. De meerderheid van de DPJ in het 480 leden tellende Lagerhuis slinkt hierdoor van 289 tot 249, nog net voldoende om door te kunnen blijven regeren.

Aanleiding voor Ozawa’s stap is een wetsvoorstel van de regering-Noda om de btw te verdubbelen tot 10 procent. Dit werd vorige week door het Japanse Lagerhuis goedgekeurd en zal naar verwachting binnenkort ook zonder problemen door het Hogerhuis komen. Ozawa en zijn metgezellen beschouwen dit voorstel als verraad aan de kiezers omdat de DPJ in zijn verkiezingsprogramma had beloofd de btw niet te verhogen.

Volgens Noda is zo’n verhoging echter onvermijdelijk om de Japanse staatsfinanciën enigszins op orde te krijgen. Alleen zo kunnen volgens hem in de toekomst in het sterk vergrijzende Japan sociale voorzieningen betaalbaar blijven. Japan kampt met een staatsschuld die ruim twee keer zo hoog is als het nationaal product. Reuters, AP, BBC