Rectificatie

In het opiniestuk ‘Annemarie, u bent te groot voor Almere’ (Opinie, 14 juni) stond een aantal feitelijke onjuistheden, die de redactie recht wil zetten.

Er is geen bewijs voor de stelling dat Jorritsma betrokken zou zijn geweest bij een poging te verhinderen dat de gemeente Almere zou gaan procederen tegen UPC over de hoogte van de tarieven. Zij was bovendien geen commissaris bij UPC, maar bij UPC-dochter Priority Telecom.

Ten onrechte is vermeld dat Gerlof Jorritsma Holding BV subsidie heeft ontvangen. Wel heeft de Algemene Rekenkamer onderzoek gedaan naar de betrokkenheid van Jorritsma bij twee subsidietrajecten in Friesland tijdens haar ministerschap. De Rekenkamer concludeerde dat geen sprake was van belangenverstrengeling.

Gerlof Jorritsma Holding BV heeft geen boete gekregen van de NMa in de bouwfraudezaak, zoals ten onrechte is vermeld. Jorritsma Bouw B.V. is wel beboet door de NMa.

Het vertrek van de toenmalige secretaris-generaal van het ministerie van EZ door Jorritsma had, anders dan vermeld, niets te maken met kritiek op de wijze waarop Jorritsma tijdens haar ministerschap het beheer van Gerlof Jorritsma Holding BV had geregeld.

De auteur concludeert in zijn opiniestuk dat Annemarie Jorritsma privatisering belichaamt en dat privatisering voor haar gelijk zou zijn aan het aanwenden van publieke middelen voor private doelen. Die conclusie wordt niet gedragen door de in het opiniestuk aangedragen feiten. De redactie van nrc.next distantieert zich dan ook van die conclusie.