PostNL stelt reorganisatie uit

PostNL schuift de aangekondigde reorganisatie op de lange baan. Dat is de uitkomst van een evaluatie van de problemen bij de reorganisatie die het bestuur de afgelopen drie maanden uitvoerde.

Het logistiek apparaat van PostNL zal dit jaar niet op de schop gaan. Het was de bedoeling dit jaar werk te maken van het sluiten van de 172 bestelkantoren. In plaats van een fijnmazig netwerk van bestelkantoren zou de postbezorging geregeld worden vanuit zes grote sorteercentra en negen „centrale voorbereidingslocaties”. Centrale voorbereidingslocaties zijn enorme hallen waar tienduizenden posttassen zo veel mogelijk geautomatiseerd worden gevuld.

De grootscheepse reorganisatie van PostNL wordt vervangen door een aantal kleinschalige proefprojecten. In het najaar worden de resultaten van de pilotprojecten geëvalueerd en wordt gekeken hoe verder te reorganiseren.

In april besloot PostNL de reorganisatie niet als gepland uit te voeren. De kwaliteit holde te hard achteruit. Op de eerste dag van de reorganisatie, 19 maart, wisten de zes landelijke sorteercentra 8 procent van de poststukken niet tijdig te verwerken. Vooral Utrecht en Den Bosch, de regio’s waar PostNL het eerst overstapte naar de nieuwe manier van post bezorgen, kampten met veel problemen.

„Goede kwaliteit blijft ons uitgangspunt”, laat directeur Pieter Kunz weten in een persbericht. Volgens Kunz zal de reorganisatie pas verder worden uitgevoerd als duidelijk is dat de gevolgen voor medewerkers beperkt blijven en de kwaliteit gewaarborgd blijft. Kunz is vooral bezorgd dat medische post en rouwzending stipt bezorgd worden.

PostNL moet reorganiseren en bezuinigen, omdat er steeds minder post verzonden wordt. Jaarlijks krimpt de markt met 6 tot 8 procent. Als gevolg moet PostNL kleiner. Voor de reorganisatie had PostNL 40.000 postbodes in dienst. Na de reorganisatie zal het bedrijf de post laten bezorgen door 20.000 bezorgers die in deeltijd werken.

Gisteren waarschuwde telecomwaakhond Opta PostNL. Het postbedrijf zou onvoldoende doen om het briefgeheim, een wettelijk geregelde bescherming, te waarborgen. Op sommige locaties waar post ligt opgeslagen voor deze door postbodes wordt opgehaald, wordt nauwelijks toezicht gehouden, waarschuwt de Opta.

Als PostNL geen actie onderneemt, kan de Opta een boete van maximaal 450.000 euro opleggen.