Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politie, recht en criminaliteit

Pedofielenvereniging Martijn in beroep tegen verbod

Vereniging Martijn gaat in beroep tegen het besluit van de rechtbank Assen om de organisatie voor pedofielen te verbieden. Dat maakt de advocaat van de ontbonden vereniging, Bart Swier, vandaag bekend.

Vorige week verbood de rechtbank in Assen de vereniging en ontbond die per direct. De civiele rechtszaak was aangespannen door het Openbaar Ministerie, dat eerder had geconcludeerd dat de vereniging strafrechtelijk niet te vervolgen was.

‘uniek vonnis’

Volgens Swier is het vonnis van de rechtbank in Assen uniek omdat het zich richt op het gedachtegoed van de vereniging:

“Dit is een heel principiële zaak over de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vereniging.”

Een deel van de bestuurders van vereniging Martijn is tijdens, voor of na hun bestuursperiode veroordeeld voor een zedendelict, maar de vereniging roept haar leden juist op zich aan de wet te houden.

‘Martijn gaat in tegen de openbare orde’

Volgens de rechtbank in Assen gaat de vereniging evenwel in haar streven naar het – maatschappelijk en wettelijk – aanvaardbaar maken van seks met kinderen in tegen de openbare orde. In dat streven, zo oordeelt de rechtbank, “wordt dat seksuele contact verheerlijkt en voorgesteld als iets wat normaal is of zou moeten zijn”.

De rechtbank oordeelde met het OM dat de vereniging de rechten van kinderen aantast, aangezien “bescherming van de seksuele integriteit onmiskenbaar één van de meest wezenlijke beginselen van onze rechtsorde vormt”. Dat de vereniging seksuele contacten tussen volwassenen en kinderen nastreeft, bleek volgens de rechtbank uit uitingen op de site van Martijn en uitspraken van bestuursleden over de doelstellingen.

Een hoger beroep in deze zaak zal worden behandeld door het gerechtshof in Leeuwarden. De zaak diende in Assen omdat de vereniging Martijn in 1982 is opgericht in Hoogeveen. Ook tijdens de beroepsprocedure blijft de vereniging ontbonden.