Nederland moet uit de EU, steun voor het Afrikaans

Vlak voordat twee van zijn Kamerleden opstapten, presenteerde Geert Wilders het verkiezingsprogramma van de PVV. „De euro is geen geld maar kost geld.”

Komende donderdag zit Geert Wilders 5.000 dagen in de Tweede Kamer. Toen hij in 2004 uit de VVD stapte, kwam hij met een ‘onafhankelijkheidsverklaring’. Vanochtend – vlak voordat de Kamerleden Hernandez en Kortenoeven hun vertrek aankondigden – presenteerde hij het PVV-verkiezingsprogramma: Hún Brussel, óns Nederland. Hij typeerde het programma als een nieuwe onafhankelijkheidsverklaring, maar dan van de „Brusselse slavernij”. De PVV, zo zei Wilders, is „pragmatisch en patriottisch”: de partij wil ons land bevrijden van het juk van Europa, en dat kán.

Welke voorstellen in het programma hadden we kunnen verwachten?

Niet de islam, maar de Europese Unie is de nieuwe vijand van Wilders. Zoals hij al eerder aankondigde, wil zijn partij Nederland uit de EU, uit de euro en terug naar de gulden („de euro is geen geld, de euro kost geld”). Ons land zou vervolgens bilaterale handelsverdragen moeten sluiten met de EU, zoals Zwitserland dat nu al doet. Zolang we nog lid zijn van de Unie, wil de PVV in ieder geval dat de EU-vlag van openbare gebouwen verdwijnt, „om te beginnen van de Tweede Kamer”. Ook verzet de PVV zich tegen het Europese noodfonds ESM.

Wat bemoeilijkt een samenwerking met rechtse partijen?

Op sociaal-economisch terrein haalt de PVV de SP links in. Ondanks de economische malaise kiest de partij „onomwonden voor de verdediging van onze verzorgingsstaat”. De AOW-leeftijd blijft toch op 65 jaar, de WW en het ontslagrecht blijven ongewijzigd. Er komt géén extra huurverhoging en de sociale werkplaatsen blijven helemaal intact. Van de PVV hoeft het begrotingstekort pas in 2015 onder de Brusselse norm van 3 procent te komen. De btw wordt verlaagd in plaats van verhoogd en de bankenbelasting wordt „met plezier” verdrievoudigd. Ook op het gebied van de zorg heeft de PVV ‘linkse’ plannen: geen verhoging van het eigen risico, meer kleinschaligheid, extra geld naar verzorgingstehuizen en handhaving van de 12.000 extra verpleegkundigen uit het regeerakkoord met VVD en CDA (‘Agema-gelden’, vernoemd naar Kamerlid Fleur Agema).

Wat bemoeilijkt een samenwerking met linkse partijen?

Op het gebied van veiligheid trekt de PVV zoals gebruikelijk stevig van leer. Tbs wordt afgeschaft, er komt overal preventief fouilleren, en de politie wordt voortaan uitgerust met een „Amerikaanse wapenstok”. Ook introduceert ons land, als het aan de PVV ligt, groepsaansprakelijkheid in het strafrecht: „Deel van een groep tuig, dan ook de straf”, staat in het programma. De immigratie- en integratieparagraaf bevat behalve de bekende Wilders-stokpaardjes – kopvoddentaks, boerkaverbod, minarettenverbod en koranverbod – ook een voorstel om Nederlanders met een dubbele nationaliteit hun stemrecht te ontnemen.

Op milieugebied wil de PVV vrijwel alle maatregelen uit het Lenteakkoord („Kunduz laat de milieugekkies weer baden in de subsidie”) terugdraaien: stoppen met duurzaamheidssubsidies, geen geld meer voor CO2-reductie. Ook stelt de partij – voor de tweede keer – voor om het ‘kwartje van Kok’ terug te geven aan de automobilist.

En wat zijn opvallende voorstellen?

Wilders is, zoals we van hem gewend zijn, royaal met opmerkelijke voorstellen. Een kleine greep. De PVV wil de Jodenvernietiging officieel gaan herdenken: op 27 januari (de dag van de bevrijding van Auschwitz), wordt voortaan de ‘Nationale Herdenkingsdag van de Holocaust’ gehouden. Er komt steun voor het Afrikaans, „de taal die zo nauw verwant is aan het Nederlands”. En er komen „koffiehuiscontroles”, bedoeld om uitkeringsfraude door Marokkaanse en Turkse Nederlanders op te sporen.