Moszkowicz voor Raad van Discipline

Advocaat Bram Moszkowicz moet zich voor de tuchtrechter verantwoorden omdat hij in strijd met de regels „stelselmatig contante betalingen” in ontvangst heeft genomen.

De deken van de Amsterdamse orde van advocaten, Germ Kemper, heeft een ‘dekenbezwaar’ ingediend bij de Raad van Discipline. Volgens Kemper heeft Moszkowicz ook de gedragsregel niet nageleefd dat contante betalingen boven de 15.000 euro bij de deken worden gemeld.

Kemper begon zijn onderzoek naar aanleiding van een publicatie vorig jaar in deze krant, waarin werd gemeld dat Moszkowicz tussen 2003 en 2006 voor meer dan één miljoen euro belasting had ontdoken. Hij kreeg van de Belastingdienst een boete en een naheffing voor niet opgegeven inkomsten. Het vermoeden van de fiscus was dat het ging om contante betalingen van cliënten, waarvan hij maar een deel administratief had verwerkt.

Om er zeker van te zijn dat Moszkowicz de schuld betaalt, heeft de fiscus een hypotheek van een miljoen euro op zijn kantoorpand gekregen.

Bij Kemper zijn ook klachten van cliënten van Moszkowicz binnengekomen die zijn honorarium in contanten moesten betalen. De deken verwijt Moszkowicz ook dat hij tijdens diens onderzoek „traag, ontwijkend en soms in het geheel niet heeft gereageerd”. Hierdoor schaadt Moszkowicz „het vertrouwen in de behoorlijke beroepsuitoefening”.

Moszkowicz spreekt van „een principieel geschil” met de deken. „Het melden van contante betalingen bij de deken zou een inbreuk zijn op de geheimhoudingsplicht die ik heb ten aanzien van cliënten.” Hij zegt dat hij het te druk had om op klachten tijdig te reageren.

De advocaat zegt blij te zijn met de conclusie van de deken dat er „geen aanwijzingen” zijn dat hij zwart geld kreeg. Maar de deken laat weten dat „het onderzoek niet gericht was op praktijkinkomsten die mogelijk niet in de financiële administratie zijn verantwoord”.

De Raad van Discipline kan Moszkowicz eventueel straffen met een waarschuwing, berisping of schorsing van maximaal een jaar. In zeer ernstige gevallen wordt een advocaat helemaal van het tableau geschrapt. Dit betekent dat hij niet langer als advocaat mag werken.