Liever minder snelle auto’s dan die alcoholblaaspijpjes

Iedere automobilist in Frankrijk moet verplicht een pakket bij zich hebben om de adem te kunnen testen. Dit is een voorbode voor meer, stelt Simon Charbonneau.

Op grond van een decreet moet elke bestuurder van een auto in Frankrijk een ademanalysetestpakket bij zich dragen in zijn voertuig, op straffe van een bekeuring, zelfs als hij nooit alcohol gebruikt. Ook Nederlandse automobilisten moeten in Frankrijk zo’n testpakket bij zich hebben. Deze wettelijke verplichting maakt deel uit van een lange reeks maatregelen die zijn opgelegd aan automobilisten om verkeersongevallen te voorkomen.

Sommige maatregelen zijn volkomen gerechtvaardigd, zoals het verplicht dragen van de veiligheidsgordel, hoewel dit aanvankelijk omstreden was, of de verplichte gevarendriehoek als het voertuig stilstaat langs de weg.

Het ademanalysetestpakket slaat de plank daarentegen mis. Wie heeft gedronken, zal niet altijd dat testpakket erbij halen om zijn alcoholpromillage te meten. In werkelijkheid kondigt het ademanalysetestpakket een andere maatregel aan: de integratie van een blaastest in het dashboard van uw auto. Deze blaastest geeft uw alcoholpromillage aan en bepaalt of u mag rijden. De volgende stap is een automaat die voorkomt dat u toch de auto start.

In elk geval zou het ademanalysetestpakket een beroep verdienen op nietigverklaring door de Conseil d’État, vanwege onevenredige inbreuk op de burgerlijke vrijheden.

Deze nieuwe beperking van de vrijheden van de automobilist kan worden uitgebreid met verder gaande maatregelen, onder het mom van algemene veiligheid. Gekeken zal worden naar nieuwe technologie die wordt geïntegreerd in het dashboard, door middel van sensoren. Ik denk aan apparaten die drugsgebruik constateren, of zelfs depressie achter het stuur. Of boordcomputerapparatuur voor het detecteren van overtredingen waarvan de gegevens dan automatisch worden doorgegeven aan de politie.

Wettelijke beperkingen gelden altijd de de automobilist zelf, met het strafrechtelijk vervolgen van rijden onder invloed als prioriteit.

Het aantal autoslachtoffers is er fors door gedaald – maar tegen welke kosten? De toename van hedendaagse technologie als een remedie tegen kwaad dat door die technologie zelf is veroorzaakt, vergroot de greep van een totalitaire wereld op onze levens. We worden overspoeld met veiligheidsmaatregelen, tot in de intimiteit van ons privéleven, maar tot op heden is altijd geweigerd om te eisen van auto- en motorfabrikanten dat ze de kracht en de snelheid van auto’s beperken. Dat is directer.

Simon Charbonneau is Fransman en gepensioneerd universitair docent en militant ecoloog.