Hervorming Israëlische dienstplicht stopgezet

Daardoor blijven ultra-orthodoxe joden vrijgesteld van dienstplicht.

jeruzalem. Premier Benjamin Netanyahu ontbond gisteren een commissie die een wet voorbereidde om de Israëlische dienstplicht te hervormen. Dit wetsvoorstel hield in dat de militaire dienstplicht ook zou gaan gelden voor ultra-orthodoxe joden.

Ook zouden Arabische Israëliërs door de nieuwe wet verplicht worden om burgerdiensten te verrichten onder het mom van ‘de lasten verdelen’. Zij maken twintig procent uit van de in totaal acht miljoen inwoners van Israël.

Volgens Netanyahu waren de beleidsmakers hopeloos verdeeld en zou het wetsvoorstel dat op tafel lag niet aangenomen worden door het parlement.

De seculiere meerderheid van het land ziet de vrijstelling voor ultra-orthodoxe joden als oneerlijk, de joden zijn van mening dat zij het land dienen door god te dienen. Israëlische mannen en vrouwen zijn verplicht om twee jaar hun land te dienen.

Ook de 1,6 miljoen Arabieren in Israël staan sceptisch tegenover een verplichte burgerdienst. Hoewel zij op papier dezelfde rechten genieten als andere Israëliërs voelen velen zich gediscrimineerd en behandeld als tweederangsburgers.

Meer dan zestigduizend orthodoxe joden kunnen zich vanwege de vrijstelling wijden aan religieuze studies. Het Israëlische Hooggerechtshof bepaalde recentelijk dat deze vrijstelling illegaal was en gaf Jeruzalem tot 31 juli om met een wettelijke oplossing te komen. AP