Expats aller landen, laat je horen in Den Haag

CDA en VVD blijven expats achterstellen. Al zeggen ze iets anders.

Woorden en daden. In de politieke arena zit hier soms een wereld van verschil tussen. Het CDA en de VVD waren er de afgelopen week als de kippen bij om met pompeuze woorden te verklaren dat ze de expats steunen in hun queeste om hun Nederlandse paspoort te behouden wanneer ze omwille van praktische redenen een tweede nationaliteit aanvragen. Aanleiding was een D66-amendement dat ze na maanden druk uiteindelijk ondertekenden.

Maar dit is slechts de halve waarheid. Er was namelijk nog een D66-amendement, dat beoogde de positie van alle expats gelijk te stellen en voor elke expat een dubbel paspoort mogelijk te maken. Dit amendement werd echter niet mede-ondertekend.

Daarmee blijft de hoofdregel van de Rijkswet op het Nederlanderschap intact: iedere Nederlander die een andere nationaliteit aanvraagt, verliest automatisch het Nederlanderschap. Het enige wat CDA en VVD nu wilden doen, is de uitzonderingen hierop behouden – uitzonderingen die ze eerst onder druk van Wilders wilden schrappen. Zo mogen Nederlanders die met een buitenlandse partner trouwen nog steeds een tweede pas aanvragen met behoud van Nederlanderschap. Concrete stappen voorwaarts: nul.

Kortom, op twee punten blijven er grote zorgen bestaan. Ten eerste de blijvende discriminatie onder Nederlanders in het buitenland: waarom mogen sommigen nu wel een tweede pas houden en andere Nederlanders in het buitenland niet? „Wij zijn juist trots op die Nederlanders die onze kennis en kunde naar andere landen exporteren”, zo schrijft het CDA. Hoe valt deze zin te rijmen met een dergelijke bewuste ongelijkheid binnen deze doelgroep? Holle frasen en een gemiste kans.

Ten tweede geldt er voor níeuwe Nederlanders juist een expliciete uitsluiting. Zo laat VVD weten: „Wij kijken naar het poortje van Nederland. Als iemand naar Nederland komt, vinden wij dat hij zijn andere nationaliteit moet afstaan.” Ook voor het CDA blijft het uitgangspunt dat dubbele nationaliteit „een uitzondering” moet zijn. Dus deze mensen blijven blijkbaar eng en worden vooraf bestempeld als deloyaal.

D66 kiest een andere koers. Over de Nederlanders in het buitenland wordt heel simpel gezegd: elke Nederlander, waar ook ter wereld, moet te allen tijde het Nederlanderschap kunnen behouden. Dit was ook de inzet van de petitie die het afgelopen jaar bijna 25.000 handtekeningen heeft behaald. Daarnaast geldt dat ook nieuwe Nederlanders hun oorspronkelijke nationaliteit moeten kunnen behouden. Wél moeten ze meedraaien en zich aanpassen aan de Nederlandse maatschappij. Net zoals Nederlanders in het buitenland zich ook al eeuwenlang aanpassen aan hun nieuwe leefomgeving.

Het is opmerkelijk dat net aan het begin van het verkiezingsseizoen CDA en VVD een dergelijke stap zetten, met tegelijkertijd bewust misleidende informatie op hun websites. In ieder geval zijn daarmee de posities duidelijk. Het team achter de petitie en de site www.NederlanderBlijven.nl zal binnenkort uitkomen met een kieswijzer, zodat alle verschillende standpunten van de politieke partijen nog eens glashelder op een rijtje worden gezet. Ik roep alle expats met klem op zich voor 1 augustus te registreren, zodat ze op 12 september het echte expatgeluid kunnen laten galmen in Den Haag.

Maar zeg nou zelf, met zulke duidelijke posities heb je eigenlijk geen kieswijzer meer nodig.