Correcties en aanvullingen

Titia Ketelaar

Bij het artikel Britten zien wel iets in een ‘brixit’ (30 juni, pagina 21) ontbreekt de naam van de auteur. Het stuk is geschreven door onze correspondent in Londen, Titia Ketelaar.