Brieven

Bestuursvoorzitter Eneco schetst wel erg mooi beeld

Volgens bestuursvoorzitter Jeroen de Haas van Eneco zou het intrekken van de Splitsingswet de duurzaamheid bevorderen (Opinie, 26 juni). Het omgekeerde lijkt eerder waar te zijn. Juist de gesplitste netwerkbedrijven Alliander en Enexis van Nuon en Essent ontwikkelen veel duurzame initiatieven. Voor Stedin, het netwerkbedrijf van Eneco, geldt dit veel minder. De Enecojaarrekening van 2011 toont dat van het bedrijfsresultaat van Eneco (388 miljoen euro) maar liefst 75 procent (290 miljoen euro) afkomstig is van Stedin. Eneco draait in hoge mate op zijn monopolistische netwerkbedrijf. Dit is de ware reden achter het verzet van Eneco tegen de Splitsingswet.

Ook het beeld dat De Haas schetst van de Scheveningse windmolen in Duindorp vraagt om bijstelling. „Toen er nieuwe wieken op moesten, hebben we de buurt gevraagd: ‘Willen jullie mee-investeren? Dan wordt het ook jullie stroom.’” Deze afgeschreven windmolen van Eneco stond er al een paar jaar onttakeld bij. Het waren betrokken bewoners uit de verder gelegen Vogelwijk die Eneco vroegen om de windmolen weer in bedrijf te nemen. Met de uitgifte van obligaties, voor een deel gefinancierd door bewoners uit de Vogelwijk, is dit gelukt. Dit is heel goed, maar had Eneco dit niet al veel eerder zelf moeten doen?

Scheveningen

Die vrije tandartstarieven zijn echt zo slecht nog niet

De Tweede Kamer stemde vorig jaar voor het experiment met vrije tarieven in de mondzorg. Dit was geen experiment voor een jaar, laat staan drie maanden, maar voor drie jaar. Dat had goede redenen. Het vroeg nogal een paradigmashift van de beroepsgroep én van de burger.

We zijn er nog lang niet, maar uit de afgelopen week verschenen marktscan van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) blijkt dat er al merkbaar meer te kiezen is. De NZa leidt uit beperkte gegevens af dat de prijzen in het eerste kwartaal met bijna 10 procent zijn gestegen, maar stelt dat meer onderzoek over een langere periode nodig is. Onderzoekers van de Universiteit Maastricht komen met Famed tot een andere conclusie: de tarieven zijn in het eerste kwartaal nagenoeg gelijk gebleven.

Je zou er vanuit mogen gaan dat een Tweede Kamerlid zich uitgebreid informeert, maar nee, een meerderheid van de Tweede Kamer weet het al zeker: stoppen met dit experiment, en wel direct. Politici buitelen over elkaar heen in ferme statements die duidelijk maken dat de verkiezingstijd is begonnen. Het is natuurlijk gefundenes Fressen – ‘wij krijgen voor elkaar dat u niet meer hoeft te betalen voor uw tandarts’ – maar is het ook waar? Doorgaan tot het volgende meetmoment is wat mag worden verwacht van een betrouwbare overheid. Dit vraagt om een meerderheid van Kamerleden die het patiëntenbelang verkiezen boven ‘flinke uitspraken’ in verkiezingstijd. Dat is pas echt stoer.

Voorzitter van het bestuur van de Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde

Zit minister Schultz goed?

Een minister van Infrastructuur verbaast zich over boze treinreizigers na de zoveelste vertraging of treinuitval (NRC Handelsblad, 28 juni). Heb je als minister dan wel de juiste instelling om „meer vaart te brengen in het verkeer op de weg, op het spoor en op het water”, zoals haar persoonlijke doelstelling luidt? Of is Schultz van Haegen (VVD) al tevreden met tien km/h meer vaart op enkele stukken snelweg? Ik hoop oprecht dat de minister zich ruim vóór de verkiezingen afvraagt of ze wel de juiste vrouw op de juiste plek is.

Aalsmeer