Brieven

Geopolitiek spoeltoilet

In één maand driemaal de woorden poep en pies op aandacht trekkende plekken in nrc.next aangetroffen. Okay, nog wat lacherig en verontschuldigend, maar toch…

Misschien het begin van iets wat voor ons voortbestaan essentieel is: het besef dat we ons door ons spoeltoilet aan de natuurlijke organische kringloop onttrekken. We hebben al ruim honderd jaar onze poep en pies door het riool richting oceaan weggespoeld: verspilling van kostbaar fosfaat, een schaarser, snel duurder en geopolitiek belangrijk wordende grondstof. Zonder fosfaat is geen landbouw mogelijk.

Recycling van poep en pies wordt onontkoombaar. Dat kan met moderne droogtoiletten die hygiënisch, stankvrij en goedkoop zijn, geen drinkwater verspillen en onderdeel vormen van een cyclus, die naast grote besparingen als extra’s te bieden heeft: interessante hoeveelheden energie (methaangas) en waardevolle compost, waarmee het bodemleven (op vele plaatsen vernietigd door kunstmest, zware machines en pesticiden) kan worden hersteld. Duurzame kringlooplandbouw komt zo binnen ons bereik.

Brieven en opiniestukken kunt u sturen aan opinext@nrc.nl