Brief over assessments GroenLinks

Dedain GroenLinksers over assessments is onterecht

Enkele Kamerleden van GroenLinks spreken met dedain over de assessments die zij hebben gedaan in het kader van hun kandidaatstelling voor de Tweede Kamerverkiezingen in september (NRC Handelsblad, 27 juni).

Hieruit spreekt een houding dat zij zich verheven voelen boven dergelijke zaken, maar ze gaan totaal voorbij aan het feit dat assessments een normaal gebruik zijn in organisaties voor het selecteren van de juiste mensen. Daarom heb ik in 2010 al aan het partijbestuur voorgesteld om assessments in te voeren voor kandidaat-Kamerleden – naast allerlei andere middelen – om op zo veel mogelijk manieren inzicht te krijgen in de kwaliteiten en talenten. Een onlineassessment is hiertoe een geëigend middel. Een Kamerlid dat zich laatdunkend hierover uitspreekt, bewijst het gevoel voor reële verhoudingen uit het oog te hebben verloren.

Manager politiek personeelsbeleid van GroenLinks tussen 2008 en 2010