20 procent is met pensioen

Er zijn meer pensionado’s dan ooit.

Het aantal gepensioneerden is vorig jaar voor het eerst de grens van drie miljoen gepasseerd. Dat betekent dat bijna een op de vijf Nederlanders met pensioen is, bleek gisteren uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Door de toegenomen vergrijzing zijn er in de periode vanaf 2000 tot vorig jaar bijna zeshonderdduizend gepensioneerden bijgekomen, waarmee het aandeel 55-plussers dat leeft van een pensioen ten opzichte van de totale bevolking steeg van 15 naar 18 procent. Het aantal gepensioneerden in de groep van 55 tot 65 jaar neemt door de versobering van de vervroegde pensioenregelingen sinds 2006 af van 19 naar 15 procent. Werknemers werken nu langer door. Novum