Snelheid op drietal snelwegen verhoogd naar 100 kilometer

Op drie snelwegtrajecten mogen automobilisten per vandaag weer 100 kilometer per uur rijden in plaats van 80. Op de A12 bij Voorburg, de A10 bij Amsterdam en de A13 bij Rotterdam is de snelheid verhoogd.

De ‘80-kilometerzone’ is in 2003 ingevoerd om luchtverontreiniging en geluidsoverlast tegen te gaan. Minister Schultz (Verkeer, VVD) wil van de zones af. Het effect op de luchtkwaliteit is volgens haar „verwaarloosbaar”, mede omdat auto’s minder vervuilend worden. Ook sluit de verlaagde maximumsnelheid „niet aan op de beleving van de automobilist”, zegt haar woordvoerder. „Veel automobilisten begrijpen niet waarom zij 80 moeten rijden terwijl er zoveel rijstroken om hen heen leeg zijn.”

Vooral in Rotterdam zijn zorgen over de snelheidsverhoging. De A13 langs de deelgemeente Overschie was het eerste traject waar een 80-kilometerzone werd ingevoerd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Uit metingen van GroenLinks zou blijken dat de situatie nog steeds zorgelijk is: langs de snelweg werd vorige maand gemiddeld 59 picogram stikstofdioxide per kubieke meter lucht gemeten, terwijl de Europese norm op 40 picogram ligt. GroenLinks-raadslid Arno Bonte spreekt van „een enorm gezondheidsrisico” voor inwoners van Overschie. „Door de snelheidsverhoging komen ze nog meer in de stank te zitten dan nu al het geval is.”

Rotterdam heeft minister Schultz gevraagd van de snelheidsverhoging af te zien. Ook Amsterdam en Leidschendam-Voorburg deden dit.

Volgens een woordvoerder van Schultz hoeven de gemeenten zich geen zorgen te maken. De snelheidsverhoging is beter voor de doorstroming van het verkeer, zegt ze. Eerder werden juist de 80-kilometerzones ingevoerd om de doorstroming te bevorderen. „Ja, dat bleek niet te kloppen”, aldus de woordvoerder.

Ook blijkt uit „voortdurende metingen” van het ministerie dat de Europese norm niet wordt overschreden, zegt de woordvoerder. „En wij hebben het volste vertrouwen in onze eigen gegevens.”

Mocht uit nieuwe metingen blijken dat de Europese norm in het geding komt, dan worden maatregelen getroffen als plaatsing van schermen langs de weg. Opnieuw de snelheid verlagen is volgens de woordvoerder geen optie.