Snelheid op drie snelwegen omhoog - steden vrezen voor luchtkwaliteit

De A10 rond Amsterdam. Foto NRC / Maurice Boyer

Vanaf vandaag zijn de 80-kilometerzones rond de grote steden afgeschaft. Er mag nu 100 kilometer per uur worden gereden. Het gaat om de A13 bij Overschie, de A12 bij Voorburg en de A10-West bij Amsterdam.

Wethouders in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Leidschendam-Voorburg hebben geprobeerd om de maatregel van minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu, VVD) tegen te houden. De gemeenten vrezen dat de steden de normen niet halen voor beperking van de vervuiling, zoals die zijn afgesproken in het Nationaal Samenwerkingsverband Luchtkwaliteit (pdf). Een snelheidsverhoging zou tot meer vuil in de lucht leiden en meer herrie voor omliggende bewoners betekenen.

Tien jaar geleden werd de maximumsnelheid op deze snelwegen juist verlaagd van 100 naar 80 kilometer om geluidsoverlast en luchtverontreiniging te reduceren. Maar volgens de minister heeft die verlaging nauwelijks effect gehad.