Parijs hoofdzetel octrooirechtbank

Het Europees Octrooigerecht komt in Parijs en krijgt dependances in Londen en München.

Daarover hebben de regeringsleiders van de Europese Unie overeenstemming bereikt in de marge van hun topbijeenkomst van eind vorige week over de eurocrisis.

Met het compromis lijkt de weg vrij voor invoering van een gemeenschappelijk Europees octrooi. Daarover wordt in Europa al meer dan dertig jaar onderhandeld. Sluitstuk is een Europese octrooirechtbank voor het beslechten van geschillen.

Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk wilden het gerecht huisvesten. Afgesproken is nu dat de hoofdzetel van het gerecht in Parijs komt. Daar zal naar verwachting ook ongeveer 60 procent van het werk worden gedaan. De nevenvesting in Londen gaat onder meer patentkwesties over genees- en levensmiddelen behandelen, die in München krijgt onder meer de zaken uit het ingenieurswezen en de machinebouw.

Octrooien zijn in Europa nog een nationale aangelegenheid. Door deze gefragmenteerde aanpak kunnen de kosten van het octrooieren van een vinding in alle 27 EU-landen volgens de Europese Commissie oplopen tot 32.000 euro. Bijna driekwart van dat bedrag gaat op aan vertalingen. In de Verenigde Staten kost het verkrijgen van een octrooi gemiddeld 1.850 euro.

Het Europees Octrooibureau (EOB), dat is belast met de uitvoering van het Europees octrooiverdrag, kreeg vorig jaar bijna 250.000 aanvragen voor patenten. Daarvan leidde ongeveer 40 procent tot registraties in de aangesloten landen. Behalve de 27 EU-landen zijn dat ook negen niet-EU-landen (zoals Noorwegen, Turkije en Zwitserland). „De vereenvoudiging van het bestaande systeem biedt vooral voordelen voor het midden- en kleinbedrijf en voor uitvinders op universiteiten en in onderzoekscentra”, aldus het EOB.