Geen bonussen meer top ProRail, wel loonsverhoging

Foto NRC / Arjan de Jongh

De raad van commissarissen van spoorbeheerder ProRail doet afstand van de resterende bonus over 2011. Voortaan worden er geen bonussen meer uitgekeerd aan de directie, maar komt daarvoor in de plaats een loonsverhoging.

Die zal lager zijn dan de bonus, schrijft verkeersminister Melanie Schultz van Haegen aan de Tweede Kamer (pdf). Schultz gaat akkoord met een gefaseerde omzetting van de bonussen naar loon. Schultz:

‘Dat de variabele beloning, voor zover van toepassing op de directieleden, gefaseerd wordt omgezet in een vaste beloning; omzetting van variabel naar vast vindt plaats in de verhouding van 50 procent, waarmee de oorspronkelijk 16 procent variabel wordt omgezet in 8% vast. Een deel hiervan (5 procent) wordt omgezet per 1 januari 2011 en het restant (3 procent) zal worden omgezet per 1 januari 2013.’

Schultz waardeert het gebaar van ProRail. Volgens haar laat de raad van commissarissen zien dat zij de kritiek vanuit de samenleving op het functioneren van het spoornet aantrekt. Schultz:

‘Ik heb waardering voor dit besluit. Hoewel zich in 2011 zelf geen noemenswaardige verstoringen hebben voorgedaan op het spoor heeft de Raad van Commissarissen van ProRail er voor gekozen om de winterweerperikelen en ICT-storing van begin dit jaar te betrekken in haar beoordeling. Met dit besluit geeft ProRail er ook blijk van rekening te houden met de gevoelens in de samenleving.’

    • Hans Klis