De Wereld

De Wereld verschijnt in de zomermaanden juli en augustus, tot 3 september, niet als bijlage, maar in verkorte vorm in de dagkrant.