De uitval van de opleiding? Dat staat niet in de folder

De eindexamens zitten er op. Ook de laatste twijfelaars onder de vwo-scholieren moeten beslissen. Wat willen ze volgend jaar studeren? Universiteiten doen hun best om met mooie folders hun opleidingen aan te prijzen. Maar zijn ze wel duidelijk en eerlijk genoeg?

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) vindt van niet. De bond onderzocht het voorlichtingsmateriaal van 101 opleidingen, op 13 universiteiten. Het oordeel is streng: „Veel informatie over opleidingen die voor het maken van een goede studiekeuze heel erg belangrijk is, wordt niet door de instellingen in hun brochures gepresenteerd”, aldus de LSVb.

In de helft van de brochures wordt geen inzicht verschaft in het aantal te verwachten contacturen. In 77 procent wordt geen beeld geschetst van de grootte van de werkgroepen op een opleiding. Ook maakt bijna geen enkele brochure melding van de uitval van studenten op de betrokken opleiding.

Er is een aanzienlijk verschil tussen de universiteiten. Het meest informatieve voorlichtingsmateriaal komt van de TU Eindhoven en de TU Delft. De Vrije Universiteit en de Universiteit Twente infomeren het slechtst, volgens de studentenbond.

De LSVb onderzocht in 2011 al de brochures. Toen heette het rapport Voorliegen of voorlichten? De titel van dit jaar luidt: Verleiden of voorlichten?. „We zijn iets milder geworden”, zegt Kai Heijneman, sinds dit weekend de nieuwe voorzitter. „Op een paar punten is verbetering opgetreden, maar we zijn er nog niet. Het is heel belangrijk dat studenten zoveel mogelijk informatie krijgen, zodat de kans op studie-uitval zo klein mogelijk is.”