Bijna een op vijf Nederlanders is met pensioen

Nederland Rotterdam 16 november 2010 20101116 Illustratief beeld bij ouderdom, vergrijzing, levenscyclus, diverse doelgroepen in de samenleving, bevolkingssamenstelling etc Een ouder paar - met rollator - zit op een bankje bij de Kralingse Plas, zij genieten van het uitzicht op een mooie heldere dag. Naast hen zit een jonge moeder met kind en op de achtergrond wandelt een jonge moeder met buggy langs. Tegenstelling jong oud. Op de achtergrond de skyline van Rotterdam. Foto: David Rozing
Nederland Rotterdam 16 november 2010 20101116 Illustratief beeld bij ouderdom, vergrijzing, levenscyclus, diverse doelgroepen in de samenleving, bevolkingssamenstelling etc Een ouder paar - met rollator - zit op een bankje bij de Kralingse Plas, zij genieten van het uitzicht op een mooie heldere dag. Naast hen zit een jonge moeder met kind en op de achtergrond wandelt een jonge moeder met buggy langs. Tegenstelling jong oud. Op de achtergrond de skyline van Rotterdam. Foto: David Rozing Een ouder paar zit op een bankje bij de Kralingse Plas, genietend van het uitzicht op de Rotterdamse skyline. Foto Hollandse Hoogte / David Rozing

Het aantal gepensioneerden is vorig jaar voor het eerst de grens van drie miljoen gepasseerd. Dat betekent dat bijna een op de vijf Nederlanders met pensioen is, blijkt vandaag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Door de toegenomen vergrijzing zijn er in de periode vanaf 2000 tot vorig jaar bijna zeshonderdduizend gepensioneerden bijgekomen, waarmee het aandeel 55-plussers die leven van een pensioen ten opzichte van de totale bevolking steeg van vijftien naar achttien procent. Een kleine maar groeiende groep woont in het buitenland, vorig jaar ruim vijftigduizend mensen.

Het aantal gepensioneerden in de groep van 55 tot 65 jaar neemt sinds 2006 af. In dat jaar was nog negentien procent van alle 55 tot 65-jarigen met pensioen, vorig jaar daalde dit aandeel naar vijftien procent. Door de versobering van de vervroegde pensioenregelingen zijn werknemers de afgelopen jaren langer blijven doorwerken, meldt het CBS. Zo was in 2006 de gemiddelde pensioenleeftijd nog 61 jaar, vorig jaar liep die op tot ruim 63 jaar.

    • Marije Willems