Zoals Obama het deed in Ohio

De conclusie is – en dat mag wel eens gezegd – dat alle lijsttrekkers bovengemiddelde sprekers zijn. De speech van Roemer steekt er bovenuit. Maar zijn concurrenten hebben nog de hele zomer om hem voorbij te streven.

Het valt op dat de lijsttrekkers van de traditionele partijen in het politieke midden (PvdA en CDA) minder goed uit de verf komen dan de partijen aan de flanken (PVV en SP). De verklaring van menigeen zal zijn dat ‘populistische’ leiders minder genuanceerd hoeven te zijn en losser kunnen presenteren. Dat is deels waar, maar ook de traditionele partijen zouden af en toe in moeten spelen op de emoties van mensen. Door met passie te spreken, persoonlijk te worden en het publiek in hun toespraak te betrekken met waarden en visie. Zoals Obama deed op 5 mei in Ohio:

„But that’s not an excuse to tell the vast majority of responsible, hardworking Americans, ‘You’re on your own.’ […]

That’s not how we built America. That’s not who we are. We built this country together. […]

We built railroads and highways; the Hoover Dam, the Golden Gate Bridge – together. […]

We did these things together […]. Because they gave us all opportunity.

Because they moved us forward together – as one people, as one nation.

That’s the true lesson of our past, Ohio. That’s the right vision for our future.

And that’s why I’m running for President.”

Huib Hudig is speechcoach bij Speak to Inspire en auteur van Het speechboekje. In het verleden schreef hij speeches voor onder meer Piet Hein Donner, Mark Rutte en Rita Verdonk.