Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Economie

Wilders bron van ruzies in eigen partij

Wilders wil in een reactie op het artikel niets weten van wat de inhoud beweert. Foto Reuters / Michael Kooren

PVV-leider Geert Wilders heeft de laatste jaren zelf ruzies en argwaan in zijn eigen partij veroorzaakt. Binnenskamers beschikte hij niet over de daadkracht die hij in het openbaar claimt, en viel hij op door aarzelend en onhelder optreden.

Dit blijkt uit onderzoek van NRC Handelsblad naar zijn partijleiderschap, gebaseerd op gesprekken met 19 PVV’ers, alsmede inzage in partijnotulen en andere interne documenten. Enkele bevindingen:

  • Splijtende interne conflicten in de PVV Limburg, die dit voorjaar leidden tot de val van de Limburgse coalitie en daarna het kabinet-Rutte, ontstonden toen binnenskamers bekend werd dat Wilders de omstreden PVV’er Cor Bosman als gedeputeerde wilde, aldus partijnotulen. Bosman had daarvoor een PvdA-politicus in een interne mail een ‘uitgekotst stuk halalvlees’ genoemd. In de notulen wijst de fractievoorzitter van de PVV in Limburg Laurence Stassen Wilders aan als veroorzaker van de ruzies.
  • Wilders liet enkele gevallen van mogelijk onterechte financiële bevoordeling door PVV’ers op zijn beloop. Zo werd hij geïnformeerd dat het Tweede Kamerlid Raymond de Roon een ongebruikelijk hoge salarisverhoging aan een medewerkster gunde, en later dat de Zeeuwse senator Peter van Dijk zijn stiefdochter als medewerker aanstelde. In die gevallen liet Wilders volgens getuigen merken dat hij ontstemd was. Maar daarna greep hij niet in, volgens verscheidene PVV’ers uit angst voor LPF-achtige toestanden in zijn partij.
  • Door buitenlandse financiële steun te verzwijgen, onder meer cash betalingen uit de VS, heeft Wilders de fractie volgens PVV’ers op het verkeerde been gezet. Hero Brinkman, door de PVV-leider dit voorjaar aangewezen als woordvoerder bij een nieuwe Wet Partijfinanciering, zegt dat hij pas na zijn inbreng in de eerste termijn van Wilders te horen kreeg dat de partij ‘tonnen’ uit de VS ontvangt, in één geval ’75.000 dollar cash’.

Wilders wilde alleen schriftelijk op de bevindingen van NRC reageren:

“Het artikel in het blad van SP-icoon Derk Sauer staat bol van roddel en achterklap van ex-PVV-ers. Met name passages over partijfinanciering raken kant noch wal, maar ook andere gedeelten uit het artikel zijn bezijden de waarheid.”

Hij was niet bereid zijn verklaring toe te lichten.

Het volledige artikel is vandaag te lezen in NRC. Abonnees kunnen de digitale editie hier vinden.