Verhagen tijdens CDA-congres: waar zouden we zijn zonder Europa?

“Nederland heeft Europa nodig” was een van de belangrijkste thema’s waar voormalig vicepremier Maxime Verhagen zich vanmiddag op richtte in zijn speech tijdens het partijcongres van het CDA in Utrecht. Daarnaast is duurzaamheid een belangrijke pijler voor de partij, aldus Verhagen.

Met klem liet Verhagen vanmiddag weten dat het CDA een pro-Europese partij is, ondersteund met voorbeelden die het belang van Europa voor ons lang benadrukken:

“Laten we eerlijk zijn: Waar zouden onze boeren, onze glastuinders zijn zonder Europa? [...] Nederland heeft Europa nodig. [...] Stabiliteit en veiligheid in onze regio is het eerste wat Europa de Nederlandse burger heeft opgeleverd.”

Verhagen onderstreept dat onze economie afhankelijk is van Europa, en een verdere integratie essentieel is om onze economie verder te laten groeien.

“Het is ook in het belang van Nederland dat ook de Nederlandse regering als koploper de richting van de toekomst van Europa bepaalt!”

‘Duurzaam ondernemen is de toekomst’

Verhagen hamerde erop dat zijn partij wil inzetten op duurzaamheid. Zo streeft het CDA naar 14 procent duurzame energie in 2020 en 50 procent in 2050. Daarnaast vindt hij het belangrijk duurzame ondernemers te ondersteunen:

“Duurzaam ondernemen is dé toekomst van onze economie.”

Over de toespraak zei politiek redacteur Freek Staps vooraf dat de toespraak van Verhagen een essentieel onderdeel vormt voor het congres van de partij:

“Die toespraak ligt gevoelig, omdat hij toch degene is die de verantwoordelijkheid draagt voor de afgelopen twee jaar die het CDA zo veel pijn heeft gedaan. Het vorige congres was een feel good congres en daar mocht hij niet spreken. Misschien heeft Verhagen nu wel een feel good toespraak, maar dat zou nieuw zijn. Eerder leidde hij vooral tot verdeeldheid.”

De gevoeligheid van de voordracht weet Staps tijdens de speech op Twitter te onderstrepen:

Twitter avatar freekstaps freek staps Zou het bij @maximeverhagen door zijn hoofd schieten dat 3% van de harde kern die nu luistert hem als leider wilde? #CDAcongres

Lees hieronder de gehele voordracht:

Congres Speech Maxime Verhagen

Buma: het hele verhaal vertellen

Na Verhagen nam Sybrand Buma het woord, die nieuwe leider van het CDA. Buma richtte zich op de essentiële bezuinigingen die zijn en worden doorgevoerd, het belang van het uitstralen van daadkracht binnen het CDA, en ene klassieke peiler van de partij: het belang van het gezin.

“Juist nu, met de verkiezingen in zicht, moeten wij politici het hele verhaal durven vertellen. Hervormen, bezuinigen en investeren. Te veel politici zijn bang voor baanbrekende beslissingen. En toch zijn ze nodig.”

Speech Buma

AOW-leeftijd mag sneller omhoog van CDA

Eerder tijdens het congres, waar het volgens Staps “een zooitje” is, werd duidelijk dat het CDA de AOW-leeftijd sneller omhoog wil laten gaan. Bijna 56 procent stemde voor een pensioengerechtigde leeftijd van 66 jaar die al in 2015 ingaat. In 2020 moet deze naar 67 jaar. Vervolgens wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Verder is besloten dat wat het CDA betreft 0,7 procent van het nationale inkomen moet worden besteed aan ontwikkelingshulp.

De partij wil verder dat mensen automatisch donor worden, tenzij ze aangeven dat zij hun organen niet willen afstaan. Een meerderheid van 55 procent stemde voor de resolutie die hiertoe oproept; bijna 45 procent was tegen.

    • Annemarie Coevert