De leden hebben gesproken. Wat heeft Super Saturday de partijen gebracht?

Super Saturday zit erop, de leden van PvdA, SP, CDA GroenLinks en ChristenUnie hebben gesproken. Partijprogramma’s zijn aangepast en de kandidaten hebben een plek gekregen. De belangrijkste punten van deze politiek beladen dag zijn hieronder op een rij gezet.

Degelijk CDA zet zich schrap voor vroege verkiezingen

Het CDA-congres begon vanochtend naar de mening van politiek redacteur Freek Staps, die het congres bijwoonde, als “een zootje“. Wat hem na deze dag het meest is opgevallen is onder andere de “brave speech” van lijsttrekker Sybrand van Haersma Buma:

“Hij zette vol in op het belang van het gezin. Daarnaast zei Ruth Peetoom in haar speech dat de verkiezingen eigenlijk heel vroeg komen voor Nederland gezien de crisis waar het land in verkeert.”

De belangrijkste en meest omstreden beslissingen die vandaag zijn genomen wat betreft het verkiezingsprogramma van de partij:

- 0,7 procent van het nationale inkomen moet worden besteed aan ontwikkelingshulp.
- Mensen moeten automatisch orgaandonor worden met behulp van een automatisch donorsysteem.
- Per 2015 moet de AOW-leeftijd omhoog naar 66 jaar
- De kilometerheffing is juist uit het programma geschrapt.

SP: volwassen partij die haar kans wil pakken

Bij de SP overheerste volgens de aanwezige politiek redacteur Herman Staal het zelfvertrouwen in de volgens de peilingen sterkte partij:

“De partijleden voelen dat de SP nu echt een grote kans heeft op een mooi resultaat bij de verkiezingen, zeker omdat de peilingen er al langere tijd gunstig uitzien, wat erop wijst dat de populariteit niet heel snel zal afnemen. De SP presenteert zich als een volwassen partij en Roemer maakt zich op voor een spannende tweestrijd met de VVD.”

De meest noemenswaardige beslissing in het verkiezingsprogramma: niet 0,7 maar 0,8 procent van het nationale inkomen moet worden besteed aan ontwikkelingshulp.

GroenLinks: iedereen heeft een plek, rust in de tent

Voor GroenLinks ging het er vandaag om een einde te maken aan alle onrust die de laatste maanden is ontstaan binnen de partij, zo stelt Annemarie Kas, die het congres voor NRC Handelsblad vandaag ter plaatse volgde:

“Het advies wat betreft de top vijf van de kandidatenlijst door de commissie is geheel overgenomen door de leden vandaag, en daarmee is het gedoe rond de lijst eindelijk over. Iedereen heeft nu een plek, en er is ruimte voor rust in de tent. GroenLinks kan op naar de campagne.”

Geheel volgens de verwachting is het programma van GroenLinks niet drastisch gewijzigd. Vandaag is hierin opgenomen dat verkoop van drank onder de achttien verboden wordt als het aan GroenLinks ligt, en vuurwerk mag verboden worden.

PvdA: voor eerlijkheid, tegen Rutte I

PvdA-leider Diederik Samsom en partijvoorzitter Hans Spekman hebben zich vooral uitgelaten over de fouten van Rutte I, en Samsom pleit ervoor dat de partijen die hier onderdeel van uitmaakten open moeten zijn over wat ons land te wachten staat. Dit alles is onderdeel van wat Politiek redacteur Thijs Niemantsverdriet van NRC vooraf in zijn verwachtingen al omschreef als een “redelijk makke sfeer”:

“Samsom heeft met een ruime meerderheid de lijsttrekkersverkiezingen van de PvdA gewonnen en er heerst binnen de partij opluchting dat Cohen er niet meer is. De partij wil eenheid uitstralen.”

Veranderingen in het verkiezingsprogramma van de PvdA:

- Voor Samsom is het verhogen van het eigen risico een twistpunt, geen breekpunt.
- Er komt toch geen afschaffing van het collegegeld voor technische studies
- 120 kilometer per uur moet weer de maximumsnelheid zijn in Nederland

Christen-Unie: weinig vuurwerk, verder zonder Ortega

Volgens de verwachting is de dag zonder veel vuurwerk verlopen bij de rustige partij. Ook deze partij maakt zich hard voor een drankverbod voor jongeren, maar ook dat is weinig verrassend.

In zijn toespraak zoomde lijsttrekker Arie Slob vooral in op het “populisme” van Rutte waar hij zich aan stoort:

“De routeplanner van Rutte zegt pas ‘bestemming bereikt’ als het Torentje weer in zicht is. Alles wordt daaraan ondergeschikt gemaakt.”

Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn is er vandaag niet in geslaagd een plaats te veroveren op de kandidatenlijst. Een motie om haar alsnog een plaats te geven kreeg op het congres geen meerderheid. Het congres bracht ook verder geen veranderingen aan in de kandidatenlijst.

    • Annemarie Coevert